Помощта  в темата може да приеме  с времето различни измерения и форма!

Срам не срам задавам темата, защото изстрадалия ми напоследък компютър не ми дава много възможности нито за обученията тук, нито за лично творчество!

По същество! Моля, за нечие съдействие за изработването на оригинална покана, с която да поканя кръстник(ца) за предстоящото кръщене на детето ми!

Приемам всякакви хрумки и жестове на помощ!

Благодаря на откликналите на призива ми за съдействие!  bouquet  bouquet  bouquet