Нещо не ми се вързва.  newsm78 newsm78 newsm78
От СБР НK EАД на ул. В. Левски ми искат направление от джипито, но то важи за 1 м., а на 02.06. трябва да го представя. А свободните  места са чак от септември при условие че се запиша сега. Обясниха ми, че направлението било само за тях. По принцип резервации се правят по телефона в Поморие.  След като ми даде направление джипито след месец и половина няма да ми издаде друго, нали? Искам да е по НОИ а не на свободен принцип. На телефоните в Поморие оттоварят че ще има септември места - а резервациите ще се правят в началото на м.06. 
Някой правил ли е резервации и изобщо как по НОИ стоят нещата?


Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация:

1. Медицинско направление.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98).

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по - рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност.

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

5. Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени (Приложение № 2)*.

6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждането за приемане на злополуката за трудова.

7. Лицата с професионална болест представят и експертното решение за признаване на професионална болест.

 

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

Удостоверение не се издава на лица с противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

 

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

1. Документ за самоличност.

2. Удостоверението от ТП на НОИ – в два екземпляра.

3. Медицинското направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

 

Лица с противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

 

При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицата заплащат за своя сметка направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и хранене.
“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Поморие
 
Адрес:
гр. Поморие - 8200

ул. “Проф. Парашкев Стоянов” № 7

тел.: 0596/2 41 50 /рецепция/
 Начин на резервация:
Чрез централния офис на дружеството, офис-гр. Пловдив или директно на посочения телефон.
 
Показания: Противопоказания:
Заболявания на опорно-двигателния апарат

възпалителни ставни заболявания – ревматоиден, инфекциозен, обменен, псориатичен артрит, болест на Бехтерев;

дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза, остеохондроза;

травматични заболявания на опорно-двигателния апарат: състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;

състояния след ендопротезиране;

дискова болест – дископатии, дискови хернии.

Заболявания на периферната нервна система

плексити, радикулити;
травмени заболявания на периферната нервна система;
състояния след травми на гръбначен стълб със или без засягане на гръбначен мозък (параплегии, парези);
неврит на лицевия нерв;
вибрационна болест;
диабетна полиневропатия;
състояние след полиомиелит.
Гинекологични и андрологични заболявания

хормонални смущения на менструацията и яйчниците: аменорея, хипоменорея, олигоменорея, дисменорея, синдром на Щайн – Льовентал;

възпалителни заболявания на женските полови органи: хроничен вулвит, колпит, ендометрит, аднексит, салпингит, оофорит, параметрит;

стерилитет (първичен и вторичен);

следоперативни състояния (от 2 до 6-и месец след операцията);

простатит;

уретрит;

везикулит;

парапростатит;

олигоспермия;

стерилитет при мъжа.
 

повишена температура, остри инфекциозни заболявания;

кръвотечения;

злокачествени тумори;

състояние след сърдечен инфаркт;

хипертонична болест ІІІ стадий, сърдечна декомпенсация;

тежки заболявания на белите дробове (активна туберкулоза, белодробен абсцес);

психични
 

С П Р А В К А
за доплащане на храната от правоимащите лица в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2008 г.

№   Изпълнители на дейността   Сума за доплащане
до стойността на един храноден
1   2   3
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
      за периода:
      18.02-31.05.08   01.06-31.12.08
21.   филиал Поморие   9,90 лв.

Последна редакция: ср, 21 май 2008, 11:38 от miamaria1979