Някой знае ли какво означава секрет от гърдата? тъмен на цвят, но бистра течност.
мола ви помогнете