Помогнете! В Изток сме отседнали и направлението изтича днес.