Има ли някой, който в момента следва или скоро е завършил Военната академия? Интересува ме обучението по магистърските специалности  ”Национална сигурност и отбрана” и  “Мениджмънт на сигурността и отбраната” .  Видях, че има и някакъв приемен изпит и тест. Трудни ли са?  Изобщо всякаква информация за обучението в Акдемията ще ми е от полза.