Ако някой е наясно да коментира  опасно ли е за момента и за в бъдеще, ако е налице тотална висцероптоза/смъкване на органи/.
За степента незнам каква е лекостепенна или по голяма.
И дали това може да бъде причина за тазова болка.