някои пилие антибиотик азатрил за стоматологичен проблем