Вие майчици, които имате дечица с такъв проблем, обадете се! Нека обсъдим проблемите си сигурна съм, че мога да съм ви от полза! А и вие на мене! Пишете! smile3525