Mony,

принципно колкото е по-висока групата на ПАП, толкова е по-опасна (съответно има по-голяма вероятност да се стигне до рак на шийката на матката, ако не се лекува подходящо!).

Ето ти кратък обзор на класификацията на резултатите:

Цитат
Резултатите от цитонамазката се класифицират в пет групи по Папаниколау (PAP I-V, т. нар. Мюнхенска номенклатура от 1975 г.[1]) по следния начин:

    * PAP I - няма възпалени или възстановени изменения

Препоръка: Рутинно подлагане на предглед след една година.

    * PAP II - наблюдава се цервицит (възпаление на шийката на матката) и / или метаплазия (доброкачествено преобразуване на клетки)

Препоръка: ако измененията са ясно изразени, може да се направи терапия на възпалението или хормонална терапия и обстоен преглед на шийката на матката

    * неофициално, но често използвано класифициране: PAP II К[2] или понякога PAP II W[3] - неясен (съмнителен) резултат. Това включва намазки, които не са достатъчно добри, за да се направи еднозначно заключение или намазки с променени клетки, които не могат да се класифицират като атипични, но не са и нормални.

Препоръка: необходима е контролна цитонамазка

    * PAP III (в България понякога се отбелязва като III А) - неясен (съмнителен) резултат. Тежко възпалено или дегенеративно изменение, което не може еднозначно да бъде класифицирано като доброкачествено или злокачествено. Следователно не може със сигурност да се изключи наличието на карцином.

Препоръка: необходима е контролна цитонамазка в кратък срок и / или биопсия (вземане на материал за хистологично изследване[4]).

    * PAP III D (в България понякога се отбелязва като III Б) - лека до среднотежка дисплазия (ЦИН I или II). Няма наличие на ракови клетки. Измененията могат да се развият до раков процес Карцинома ин ситу (CIS, Carcinoma in situ).

Препоръка: нова цитонамазка и колпоскопия в рамките на три месеца.

    * PAP IV A - тежка дисплазия или Carcinoma in situ (CIS)

Препоръка: краткосрочно нова цитонамазка и колпоскопия, както и биопсия.

    * PAP V - съмнения за инвазивен карцином

Препоръка: биопсия за хистологично изследване.


Бележки:

   1. ↑ Последната актуализация на номенклатурата е от 10 май 1997 г.
   2. ↑ К = Kontrolle (нем., контрола)
   3. ↑ W = Wiederholen (нем., повторение)
   4. ↑ Според резултатите от хистологичното изследване се определя стадия на CIN (ЦИН, цервикална интраепителна неоплазия).

Ако искаш да прочетеш повече за ПАП тест (цитонамазка), кликни на линка.

ПАП тест - въпроси и отговори

HPV (Човешки папиломен вирус)


Отговарям тук, а не на лична, защото смятам, че има и други заинтересовани от тази информация.