Питането ми е относно мазите и по специално-има ли някакви изисквания за мазите относно тяхната височина при издаване на сградата?