Фосфатиддпсеринът (ФС), един от фосфолипидите в организма, е интегрална част от структурата и поддръжката на клетъчните мембрани. Напоследък на ФС се обръща внимание като спортна хранителна добавка, защото се оказа, че противодейства на някои отрицателни ефекти от напрегнатите тренировки. 

Повече...