Молбата ми е към родителите на вече бившите първокласници, децата, които през новата учебна година ще са във втори клас, в 119 СОУ - да споделят мнението си и впечатленията си от работата на класните. Доволни ли сте от класната на детето си? Според Вас тя добър преподавател и педагог е? Може ли да се каже, че има подход към децата? От какво не сте доволни?
Ще сме благодарни за всяко едно мнение, включително и на други випуски преминали обучение при тези преподавателки. (Светла Попхристова, Теодора Иванова, Адриана Апостолова)
Мненията ви наистина са ни необходими, и то спешно! Благодарим предварително на всички отговорили.