Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 4 септ. 2008, 14:18 ч.

Въпрос относно уволнение

 • 488
 • 3
 •   1
Отговори
 • Пловдив
 • Мнения: 3 676
Не знам дали темата е за тук, но имам въпрос.Може ли жена, която е в майчинство да бъде уволнена при условие, че е на трудов договор.Доколкото знам, бременни и майки с деца до 2 години са под закрилата на държавата /работата, за която става дума е държавна, става въпрос за училище/.Какво може да направи потърпевшата в този случай и къде да си търси правата.Благодаря

# 1
 • Мнения: 2 792
 Не може да я уволни :
Закрила при уволнение
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;


2. трудоустроен работник или служител;


3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;


4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;


5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г.) работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество;


6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2006 г.) работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.


(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.


(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.


(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 46 от 2007 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.


(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 5, бр. 52 от 2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.


(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 6, бр. 52 от 2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.


  Може да се защити така:
Раздел IV

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


Защита срещу незаконно уволнение

Оспорване на законността на уволнението
Чл. 344. (1) Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;


2. възстановяване на предишната работа;


3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;


4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.


(2) Работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда.


(3) В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.


(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Трудовите спорове по ал. 1 се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба и от окръжния съд - в едномесечен срок от постъпването на жалбата.

Възстановяване на предишната работа
Чл. 345. (1) При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.

(2) Работник или служител, уволнен по чл. 330, ал. 1, се възстановява на предишната работа по реда на предходната алинея въз основа на влязла в сила оправдателна присъда.

Вписване на отмяната на уволнението
Чл. 346. (1) Когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно от работодателя или от съда или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, настъпилата промяна се вписва в трудовата книжка на работника или служителя.

(2) Вписването в трудовата книжка се извършва от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение, а при отказ - от инспекцията по труда.

 Тези искове не подлежат на държавни такси.

# 2
 • София
 • Мнения: 15 234
Ако си в изпитателен срок - може и още как.
Ако си на постоянен трудов договор, едно уволнение става малко по-трудно.
Може работодателя да ти предложи да напуснеш по взаимно съгласие.
Темата май е за СНБМ.

# 3
 • София
 • Мнения: 7 071
По кой член й е прекратено трудовото правоотношение?
По-горе са посочени закрилите, но ако е със срок за изпитване; на срочен трудов договор или по заместване, закрила при уволнение няма.
Ако не е назначена на някое от горните основания, уволнението по всяка вероятност ще е незаконно и ще падне пред съда.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт