Някой запознат ли е с хранителната добавка Новомин -   http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=viasanum&p=143731&g=1&n=22
Какви са ви впечатленията?