Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 16 септ. 2008, 23:42 ч.

Хидратин алфа

 • 6 240
 • 7
 •   1
Отговори
 • Варна
 • Мнения: 297
Може ли някой да ми каже , как се дава на дете 2год. и 7 месеца?

# 1
 • в града на розите
 • Мнения: 44
пробвала съм да и го давам разтворено във вода,в гликоза,в шише,лъжичка по лъжичка,в чаша.....и не та не!И на сила няма как да стане!Ако някой е успял да накара детето си да го пие,нека сподели.И мен ме интересува!

# 2
 • Асеновград
 • Мнения: 1 071
Аз съм давала по същият начин, лъжичка по лъжичка, но съм нямала кой знае какъв успех.При нас двапъти се е налагало системи.

# 3
 • Мнения: 2 730
с лъжичка през 5-10 минути -не го харесва обаче

# 4
 • Варна
 • Мнения: 297
 Пием го!!! Но не помогна , сега му биха деган дано той помогне !

# 5
 • Мнения: 2 730
Ами той е за обезводняване ,а не против повръщане

# 6
 • Асеновград
 • Мнения: 1 071
Може ли някой да ми каже , как се дава на дете 2год. и 7 месеца?
Защо са ви го изписали? Детенцето повръща ли? Разстройство ли има? Само това ли са ви изписали за отводняване.

# 7
 • Мнения: 2 683
Д-р Елена Гериловска
- МБАЛСМ „Пирогов”
Заболяванията свързани с остър ди-
ариен синдром, са една от водещите
причини за смъртност при бебета и
малки деца в много страни по света.В
повечето случаи смъртта се предизвик-
ва от дехидратация и свързаните с нея
отклонения в хомеостазата на органи-
зма. Дехидратацията представлява за-
губа на вода и разтворените в нея соли.
Превенция на дехидратация свързана
с диария, може да се провежда в дома
чрез поемане на повече течности или
да се лекува лесно, ефективно и евтино
във всички възрастови групи чрез пе-
рорално приложение на глюкозо-елек-
тролитни разтвори.
Този начин на предотвратяване или
корекция на дехидратацията се нарича
орална рехидратираща терапия/ОРТ/.
Тя, съчетана с указания за подходящ
хранителен режим, е главната страте-
гия в препоръките на СЗО за постигане
на редукция на смъртността, свързана с
диария и лошо хранене при децата.
За реализиране на тази краткосроч-
на цел, както и на по-дългосрочната
- за намаляване на заболеваемостта
от диария, УНИЦЕФ активно под-
крепя дейностите по контрол на тези
заболявания чрез популяризиране
на ОРТ и осигуряване на достатъчно
орални рехидратиращи соли /ОРС/
– балансирани смеси от глюкоза и
електролити,препоръчани от двете ор-
ганизации за лечение на дехидратация.
През 2006 г. СЗО публикува доку-
мент, съдържащ информация относно
производството на нови ОРС. Той съ-
държа препоръки, които подпомагат
специалистите в организиране на мест-
но производство на продукти с фарма-
цевтично качество.
За предотвратяване на дехидратация-
та ОРТ трябва да започне вкъщи ведна-
га в дебюта на диарията. Провежда се
под формата на балансирани стандарт-
ни микстури от глюкоза и соли.
От 1984 г. се прилага смес, съдържа-
ща тринатриев цитрат вместо натриев
бикарбонат - формула създадена с цел
повишаване стабилитета на ОРС в
условия на горещ и влажен климат. За
повече от 20 години СЗО и УНИЦЕФ
препоръчват тази единствена формула
на ОРС за профилактика или лечение
на дехидратация, предизвикана от ди-
ария, независимо от причината или
възрастовата група. Този състав, съдър-
жащ меq/L натрий с тотален осмолари-
тет на разтвора 311 милиосм/л, се е до-
казал като ефективен и без странични
ефекти при използването му навсякъде
по света. Той допринесе за драматична
глобална редукция в смъртността от
болести с тежък диариен синдром.
Проведените изследвания през този
период имаха за цел създаване на про-
дукт, който да е безопасен и ефективен
при всички типове диария, да редуцира
броя на дефекациите и да има допълни-
телни клинични ползи.
Избраният подход се състои в ре-
дуциране на осмоларитета на орално
рехидратиращия разтвор с оглед из-
бягване на вероятни странични ефекти
/хипертензия/. Това беше реализирано
с намаляване концентрацията на раз-
творените глюкоза и натриев хлорид.
Студиите за оценка на този подход
показаха,че ефикасността на ОР раз-
твор е подобрена чрез намаляване на-
триевата концентрация до 75meq/l ,на
глюкозната - до 75 Mmol/l и на тотал-
ния осмоларитет- до 245 милиосмола
на литър. При деца получавали този
разтвор необходимостта от допълни-
телна интравенозна медикация е била
редуцирана с 33 %, дефекацийте с око-
ло 20% и случаите на повръщане – 30%.
Нискоосмоларните разтвори се оказ-
ват безопасни, а същевременно са тол-
кова ефективни, както и стандартните
ОРС. Заради подобрената ефективност
на нискоосмоларните ОР разтвори,
СЗО и УНИЦЕФ препоръчват на на-
стоящия етап за лечение на диария с
различна етиология и във всички въз-
растови групи следната формула;
Натриев хлорид - 2,6гр/л; глюкоза -
13,5гр/л; калиев хлорид - 1,5гр/л; три-
натриев цитрат - 2.9гр/л.
В тази формула терапевтичното зна-
чение на глюкозата е улесняването на
абсорбцията на натрия – следователно
и на вода в тънкото черво; натрия и ка-
лия са необходими за заместване загу-
бите на йони при диария и повръщане,
а цитратът коригира ацидозата, която се
явява като резултат на дехидратацията.
Напоследък на българския фармацев-
тичен пазар е наличен препарата Хидра-
тин-алфа, композиран в съответствие с
указанията на СЗО и УНИЦЕФ.
Препоръчително е продукти съдър-
жащи перорални рехидратиращи соли
да бъдат постоянен

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт