Здравейте мами, трябва да запиша детето в детска градина - имате ли събрани впечатления за Чучулига и Снежанка в Плевен?