Също така смея да твърдя, че кафето вече съвсем не се счита за антидот, както е според старата генерация.
Единствено мента и камфор си остават такива.
Правилно подбраното лекарство по принцип нищо не може да антидотира.
И такива зверски ограничения - като алкохол или остри подправки - са неоснователни и безсмислени. Те /подправките/ също не пречат.
Единствено и пак повтарям като несъмнено доказани антидоти си остават единодушно камфор и мента.