Момичета, какво бихте споделили за този център?(www.iccdbg.com) Искам да запиша курс за офис-мениджър. Дайте съвет.