Попадал ми е on-line речник по английски или испански език /не съм съвсем сигурна/, в който може да се напише дадена дума и в резултат, да се чуе как се произнася.

Търся такъв речник по немски език - в който да мога да напиша думата и да чуя произношението и.