Кажете ако знаете нещо за тази гъбичка Кандида, опасна ли е, как се лекува и от какво се появява?