Здравейте мили мами! Някоа от вас ползва ли е тази лаборатория и какви са отзивите за нея?

Медико диагностична лаборатория, ръковедител проф. Тодор Шипков
бул. Цариградско шосе 133, в Медицинския пункт на БИЦ ИЗОТ