Не знам дали го помните.
Съдържа 63 филма, като лицата на актьорите ги няма и трябва да познаеш филма.
Въпросният файл го имам, но не може да се сетим половината филми, а помня, че го имаше и същия файл, но вече с лицата.
Много моля, ако някой го има да сикаже.

А ако проявявате интерес мога да ви го пратя по пощата.