на някой случвало ли се е да му бриждат устните, все едно ги търкаш с мокра кърпа без да има някакъв причина за това. от известно врееме получавам такова "бриждене"?