Моля ви ако има майки, чиито деца посещават въпросната детска градина дайте повече информация. Какви са таксите? Какви са условията? Доволни ли сте? От колко годишни вземат децата?