Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 11 ноем. 2008, 19:38 ч.

молба за напускане,казваите???

 • 8 102
 • 9
 •   1
Отговори
от 6м.съм на работа,продавач-консултант.имам дете на 2г.4м.,пуснахме го на ясли но сега зимата предпочетохме да я задържим в къщи и аз се налага да напусна за да си я гледам у дома.шефките ми казаха да напиша молба в която да опиша поради какви причини напускам.
разбирате че немога да напиша в свободен тескст...."поради това че детето много боледува трябва да се спре от ясли и аз да бъда освободена от работа"....нещо не ми звучи много в административен стил. А и без това ми е страшно неудобно да ги погледна в очите и затова не продължих да ги разпитвам за тая молба.
помагаите вие...

# 1
 • на брега на морето
 • Мнения: 248

Какво пише в трудовия ти договор? Дължиш ли предизвестие? Ако дължиш - ще го отработваш ли?

# 2
незнам точно,просто се разбрахме да изкарам месеца,а от 01.12 почва новата работничка

# 3
 • London
 • Мнения: 8 674
Не виждам причина писмено да обясняваш защо напускаш.
Иначе ето един примерен текст:

До
                     г-н/г-жа .................................
                     Изпълнителен директор на
                     .......................................
                                                            
МОЛБА
от ......................................................................
                    Уважаеми, г-н/г-жа,

        Моля на основание чл. 325 т.1 от КТ, по взаимно съгласие да бъде прекратено трудовото ми правоотношение с ..................................., считано от ……………200..г.
         В случай, че не приемете предложението ми за прекратяване по взаимно съгласие, моля да считате настоящата молба за предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.326, ал.1 от КТ.

        Настоящата молба е изготвена в два екземпляра – един за ............ и един за .............................

     Дата:…………...200..г.                   С уважение:

                               /......................................./

Ето и частите от кодекса цитирани по-горе:

Глава шестнадесета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел I
Прекратяване на трудовия договор
Общи основания за прекратяване на трудовия договор
(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 325. Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 ;
3. с изтичане на уговорения срок;
4. със завършване на определената работа;
5. със завръщане на замествания на работа;
6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;
7. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) ;
8. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;
10. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;
11. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на работника или служителя;
12. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
(Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 326. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
(2) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
(3) За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.
(4) Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.).
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
(Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


Чл. 224. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
(2) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
(3) Платеният отпуск за обучение на учащи се и на докторанти без откъсване от производството и за приемен изпит в учебно заведение, когато не бъде използуван, не се обезщетява парично.
Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител
(Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.

# 4
 • тук-там
 • Мнения: 2 978
просто напиши - моля да бъда освободена от работа, считано от ...............
щом сте се разбрали - значи е по взаимно съгласие /твоето и на работодателя/. предполагам знаеш как се оформя молба. ако много държат на причината - пиши - по лични причини и толкова.

# 5
ами явно  държат на обяснения,защото ми каза...."ами ще напишеш че се разболява,че няма кои да я гледа и такива работи".... само незнам как да го формулирам наи-сбито и ....

# 6
 • София
 • Мнения: 346
 "...поради здравословни проблеми на детето ми..." например

# 7
 • Бургас
 • Мнения: 358
ами явно  държат на обяснения,защото ми каза...."ами ще напишеш че се разболява,че няма кои да я гледа и такива работи".... само незнам как да го формулирам наи-сбито и ....

Миоки ти е отговорила много правилно! Peace

не си длъжна да даваш никакви обяснения на никой!
пишеш - лични,семейни или здравословни причини.

# 8
 • London
 • Мнения: 8 674
ами явно  държат на обяснения,защото ми каза...."ами ще напишеш че се разболява,че няма кои да я гледа и такива работи".... само незнам как да го формулирам наи-сбито и ....
Ама това са пълни глупости! Не си длъжна изобщо да се аргументираш защо напускаш еле пък писменно  Peace
Нали в свободен разговор си обяснила какви са причините...това е напълно достатъчно.

# 9
 • на брега на морето
 • Мнения: 248
незнам точно,просто се разбрахме да изкарам месеца,а от 01.12 почва новата работничка

Не знаеш какво пише в договора ти?
Ами прочети.
И тъй като ми се струва, че май нямаш договор - си опечи плащането на последната заплата, вместо да умуваш как да формулираш писмено причините за напускане.
Молбата за напускане не е с обяснителен, а по-скоро с уведомителен характер.

Използвай юрнека (поздравявам всички с тази дума) на Миоки  Peace

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт