Взех си резултата от цитонамазката, но не е уточнен ПАП-а.Бихте ли ми разтълкували резултата:
Екзо: слузест секрет, примесен с хемолизирала кръв, само единични плоски епителии от интермедиерен и парабазален тип, без особени цитологични отклонение, както и 1-2 групи с плоскоклетъчна метаплазия от незрял тип; не се открива конкретна бактериална флора;
Ендо; доста еритроцити/вероятно артефициална кръв/, малко левкоцити и ендоцервикални клетки с белези за лекостепенн резервноклетъчна хиперплазия и лека ядрена атипия отб репаративен тип; голи поломорфни ядра.
МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА:
Нормална цитограма.Цитологични белези за известна репаративна активност.
   Уточнявам, че това е цитонамазка след конизация.

  Благодаря предварително!