Здравейте скъпи родители,

Все по-рядко виждаме децата си с книжка в ръце, замечтано замислени да пътуват на крилете на собствената си фантазия. Те предпочитат да гледат филмчета или да играят на компютърни игри, но не и да четат книги. А може би това е само мит и децата ни също като нас самите, когато сме били на тяхната възраст, остават запленени от хубавите книги. Помогнете ни да разберем това като попълните краткия въпросник на адрес: http://cogs.nbu.bg/kosevi/testove/anketa.html

Този въпросник е част от мащабен проект свързан с развитието на детето.
Реализира се от изследователски екип от Нов български университет.

Молим ви да подходите сериозно при отговарянето на въпросите.

Ако имате повече от едно дете, молим ви да попълните отделен въпросник, за всяко от тях.

Предварително ви благодарим!