http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=122103

Улесняват търсенето на стволови клетки (видео)
27.11.2008 / 19:25

Основен проблем за трансплантациите е липсата на донори

Гледай видео материал 
затвори Улесняват търсенето на стволови клетки (видео)

 
Нова система ще помага по-бързо да се намират подходящи донори на стволови клетки.  Българският регистър на донори, който е част от световния, вече се автоматизира.

Специалната компютърна програма ще позволява автоматично търсене на съвместим донор за определен пациент, измежду 13 милиона регистрирани донора по света. Веднага ще се получава и обратна информация.

"Целта е да се въведе система, която да помогне на българските пациенти бързо да намерят подходящ донор от страната или чужбина. Така ще се увеличи шансът им да бъдат излекувани. Между държавите се осигурява автоматичен обмен на данни за донори и пациенти. Информацията непрекъснато се обновява", обясни Давид Щейнер, компютърен специалист, Чехия.

Основен проблем за трансплантациите на стволови клетки е липсата на донори. У нас те са общо около 200. Затова има нужда от набиране на доброволци.

"Трябва да стигнем поне една бройка от 5 хиляди донора за нашата страна, за да можем адекватно да си намираме донори", обясни проф. Елисавета Наумова, национален консултант по клинична имунология.

За донора процедурата по даряване на стволови клетки е безобидна - сходна с даряването на кръв.

"Не променя състоянието на донора, но е от голяма полза за пациента. Процедурата не крие абсолютно никакви рискове, не е болезнена", поясни проф. Драган Бобев, национален консултант по онкология и хематология.

Но може да помогне на много хора - главно деца, които страдат, които могат да бъдат излекувани. Трансплантацията на стволови клетки лекува ракови заболявания на кръвта, имунен дефицит, различни форми на анемия, заболявания на обмяната.