Здравеите!
Бихте ли раз4ели този резултат от изследванията ми


Хормони TSH 5,52 ml/l 0.4 - 4.0 ml/l
               free T3 4,9 pm/l 1.0 - 6.5 pm/l
               free T4 16,7 pm/ll 2.0 - 24.5 pm/ll