От около месец ми излизат по брадичката ужасни пъпки. Пъпките са подкожни, надълбоко, големи и болезнени. Нямат бяло или черно връхче. Каква може да е причината като досега не ми се е случвало. Имало е само единични случаи, когато съм била около цикъл и ми е излизала по някоя такава пъпка.