Някой ползвал ли е такива уреди? Какви са ви впечатленията?