Ало, има ли някой тук. Имам нужда от съвети относно права и задължения
на хората с психични проблеми, на близките им, на лекуващия лекар.
Транспортиране на болен от едно заведение до друго. Отказ за лечение.