Има ли майки на деца във втора ясла на 6-то ОДЗ в София. Ако има, моля ви ми пишете. Разбарх, че коледното тържество на децата е снимано от родители. Моля ви, ако имате информация за записа, бихте ли я споделили с мен. Благодаря ви!