Моля ви, да ми кажете къде в България може да се купи лента за глава на Саске?
Трябва ми за началото на февруари! Предварително благодаря!