Обръщам се към майките най-вече на четвъртокласниците. Моят син ще бъде първолак тази есен там и искам да ви помоля да ми препоръчате при коя учителка да го запиша.

Благодаря!