Здравейте!За пръв път съм във форума и ви моля за помощ!Преди половин година загубих бебето си в 20-та г.с. и наскоро си правих изледвания в Плевен.ето и резултатите:

Тирeотропен хормон (TSH)          2.78   (0.34 - 2.5 μIU/ml)
Toxoplasma gondii IgG   189.15 (+)   (N<10)
Общи Т-лимфоцити   СD3+   55.48%   67 – 76

Субпопулация  NK-клетки   CD3-CD16+56+   23.35%   2 - 11
NKa в присъствие на IVIg Понижение на активността мин. с 10% в сравнение с установената NKa  без IVIg

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ:


Фактор V Leiden:
Хомозиготен носител по нормален алел

Мутация G20210A в Протромбиновия ген:
Хомозиготен носител по нормален алел

Генетичен вариант C677T в гена на Метилентетрахидрофолат редуктаза:
Хомозиготен носител по нормален алел

Генетичен вариант в гена на плазминоген активатор инхибитор 1 (PAI – 1): носителство на генотип 4G/5G

Знаете ли нещо за тази токсоплазма и дали тя влияе на НК-клетките?
благодаря!