Искамда ви попитам дали някой от вас си отоплява с тази система апартамента или къщат? И каква цена ви е излезла?

http://v-clima.com/faq.php?id=60