Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 4
Моля за съдействие, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Аз съм адвокат и в момента се ползвам от възможността да получавам обезщетение за отгл. на дете в рамките на 315 дни от раждането. Искам да прехвърля след изтичането им, ползването на отпуска за отглеждането на дете до 2год. възраст на моята майка, която работи на трудов договор. Може ли някой да ми посочи конкретните документи, които е необходимо да попълним и подадем, защото консултацията, която получих от НОИ не беше достатъчно адекватна, тъй като служителката ми отговори, че не било възможно това след като аз съм самоосигуряваща се - трябвало да съм на трудов договор. Аз ще подам документите и нека да ми откажат официално - не виждам никъде подобна забрана. Прочетох всички закони и наредби, които са релевантни. Изискването е майка ми да е на трудов договор.
Благодаря предварително на всички отзовали се!

# 1
 • Пловдив
 • Мнения: 254
и аз ще следя темата Thinking

# 2
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 549
И аз четох и сега отново, но наистина не мога да видя основание да не можеш да прехвърлиш майчинството си на майка ти. Но това може да стане след изтичане на 410 дни, а не по-рано / 315 както си писала по-горе / . При работодателя на майка ти се представя декларация-съгласие от твое име / има образец /, че прехвърляш правото си на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст на майка ти, а тя попълва заявление за ползването на този отпуск. Представя се копие от акта за раждане на детето; копие от акта се носи и в НОИ, заедно с декларация по чл. 53, която майка ти попълва, а нейният работодател носи в НОИ.

Да добавя - ей сега пуснах един имейл до НОИ и като има отговор ще пиша отново.

# 3
 • София
 • Мнения: 1 352
Има една процедура за прехвърляне на майчинството, тя е от НОИ в нея пише
1. Прехвърляне на отпуска
Титуляр на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е майката (осиновителката) на детето, но с нейно съгласие той може да се ползва от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ, когато те работят по трудово правоотношение, а именно бащата (осиновителя) или един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), т.е. бабата или дядото на детето.
Аналогични права имат работещите по служебни правоотношения, приравнените на трудови и служебни правоотношения и самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и с вноска за фонд "Общо заболяване и майчинство".

Изрових обаче едно писмо от МТСП
№ 94-СС-302 от 7.06.2004 г. относно прехвърляне ползването на платения отпуск за отглеждане на малко дете на бащата
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
чл. 164 КТ
Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
Отпускът по ал. 1, със съгласието на майката, се разрешава на бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение (чл. 164, ал. З КТ).
От горните текстове е видно, че за да може майката да предостави правото на ползване на допълнителен отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. З КТ на бащата, е необходимо не само бащата, а и тя да работи по трудово правоотношение, тъй като само в този случай тя има право на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ.


Оказва се, че според НОИ може защото се прехвърля право на обезщетение, а според МТСП не защото според тях се прехвърля право на отпуск. newsm78

# 4
 • Пловдив
 • Мнения: 254
МТСП не законодателен, а изпълнителен орган. Струва ми се недопустимо с писмо на МТСП да се постави подобно ограничение.  newsm78

# 5
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 549
Ето отговорът на НОИ, който потвърждава написаното от мен по-горе:

Съгласно чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), отпускът за отглеждане на
дете до 2-годишната му възраст със съгласието на майката (осиновителката) се
разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато
работят по трудово правоотношение.

На основание чл. 53, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), когато
допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете вместо от майката
(осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е
поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в
размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване,
ако отговаря на условията за получаването му.

Условията за получаване на обезщетение за отглеждане на малко дете от
бащаща/бабата или дядото са регламентирани в чл. 52 а от КСО, последно изм.
в ДВ, бр.109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г. – осигурените лица за общо
заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на
малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този
риск.

Самоосигуряващите се лица не са обхванати от разпоредбите на Кодекса на
труда, но тъй като се осигуряват за общо заболяване и майчинство, имат
аналогични права както работещите по трудово и служебно правоотношение и
няма пречка да дадат съгласието си този отпуск да се ползва от
бащата/бабата/дядото, при условие, че самото самоосигуряващо се лице е
осигурено за общо заболяване и майчинство.

Документите, които следва да се попълнят от Вас и съответно
бащата/бабата/дядото, при ползването на отпуска са побликувани в чл. 46, ал.
3 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските и са както следва:Приложение № 2 към чл.
46, ал. 3

Декларация за ползване на отпуск по чл. 164,

ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от

бащата (осиновителя) или от един от родители-

те на майката (осиновителката) или бащата

(осиновителя)Подписаните: 1.....................................;

(трите имена по документ за самоличност)

2. ....................................;

(трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като майка (баща, настой-

ник) е съгласна (съгласен), а вторият като баща (баба,

дядо) приема да ползва допълнителния платен (неплатен)

отпуск за отглеждане на


............................................................................
.........................

(трите имена на детето)

род. на .......... 19 ..... г./20 ..... г., считано от

20 ....... г. до ....... 20 .... г.

Задължаваме се при смърт на детето, при даването му

за осиновяване или при настаняването му в детска

ясла или в друго детско заведение, както и при настаняването му по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, при отглеждането му от
безработно лице по програмата “В подкрепа на майчинството” и при
прекратяването на осиновяването от съда, да уведомим

предприятието, за да прекрати разрешения отпуск. Из-

вестно ни е, че за неверни данни носим отговорност

по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим въз-

становяване на неоснователно изплатените ни суми

заедно със законната лихва.

.............20 .... г.

Декларатори: 1. ...............

2. ...............


Забележки:

1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в
личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.

2. Излишното се зачертава.

Приложение № 3 към чл. 46, ал. 3

Справка от предприятието, в което работи

майката (бащата, настойникът)Ръководството на ....................................

(наименование на предприятието)

удостоверява, че ....................................

.....................................................

(трите имена по документ за самоличност на майката,

бащата, настойника)

работи като осигурен(а) за всички осигурени социални

рискове с безсрочен (срочен) до ....................

20 ..... г. трудов договор и е ползвал(а) отпуск по

чл. 164 и 165 КТ за отглеждане на детето (децата)

си ..........., род. на ........... 19 ........ г./

20 .... г., в размер ... дни, считано от ... 20... г.,

и остава да ползва още ........... дни.

...........20 .... г.


..................(длъжност)


Длъжностно лице:
...................(подпис и печат)Забележки:

1. Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в
личните досиета на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело
отглеждането на детето.

2. Излишното се зачертава.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт