Това е друг бар подобен на Packbarre. От него се трупат точки, които на края на месеца се объщат в евро. Инсталира се от линка telecharge la barre отляво. Сваляте го инсталирате го и го пускате. Макс Пак се купува от butique и струва 1.60 евро, които се събират за 1 месец. Продават се и други кодове, с които можете да си купите ниво VIP. Нивото VIP дава по-бързо събиране на евроточки. Личният ви спонсорски линк се намира в parrainage.
Регнете се тук.  Simple Smile

http://www.ecbarre2.net/?ref=66712