Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 28 ян. 2009, 18:35 ч.

В ОДЗ, ЦДГ и ДГ изготвят съмнителни списъци...

 • 2 458
 • 39
 •   1
Отговори
 • Мнения: 3 838
в нарушение нашите и на децата ни основни права.

http://www.bghelsinki.org/index.php?module=news&lg=bg&id=2007

"На 15.01.2009 г. Началникът на РИО, София - град издаде следната заповед (източник интернет страницата на РИО, София - град http://rio-sofia-grad.com/index_files/news/directori.html)

"Изх. №.9106-5/15.01.2009 Г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОДЗ, ЦДГ, ДГ,
И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
СОФИЯ - ГРАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 6а, ал. 4, т. 1в, т. 5 и т. 6 от ППЗНП; чл. 12 от Наредба № 6/19.08.2002 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания е необходимо, в срок до 30.01.2009г., директорите на ОДЗ, ЦДГ, ДГ и общообразователните училища да изготвят и представят в РИО, София – град:

* Списък на децата от предучилищна възраст със съмнения за отклонения в психо-физическото развитие, подлежащи на задължително училищно обучение за учебната 2009/2010г. /име, презиме, фамилия, дата на раждане, диагноза от медицински документ и адрес/;

* Списък на учениците със съмнения за отклонения в психо-физическото развитие, които следва да бъдат консултирани и оценени от ЕКПО към РИО, София – град / име, презиме, фамилия, дата на раждане, клас и училище/;

* Списък на децата и учениците със специални образователни потребности, интегрирани в ОДЗ, ДГ, ЦДГ и общообразователни училища, които се подпомагат от ресурсен учител / име, презиме, фамилия, дата на раждане, диагноза от медицински документ, доклад на ЕКПО към РИО, детска градина или училище и клас на обучение/

За допълнителни указания търсете г-жа Латинка Ковачева – старши експерт по интегрирано обучение и специални училища на тел: 935 60 80.
Списъците се приемат в РИО, София – град – етаж 4, стая 412.

Ваня Кастрева Началник на РИО, София град"


Прочетете цялото, преди да пишете.

 

# 1
 • Мнения: 545
ами сложи го цялото за да го прочетат... и дай е'но кратко резюме за кво иде реч.

еди.
ПС и защо в клюкарника?

Последна редакция: ср, 28 яну 2009, 18:50 от T3-M4

# 2
 • Мнения: 3 838
Еди, пуснала съм основното инфо, останалото е възражението на БКХ, то може да бъде прочетено в линка. Първите две точки от заповедта на началника на РИО София, са безумие, дори само заради присъствието на термина "съмнения", без никакви пояснения повече. Чий съмнения, на чистачката или на директора на училището, или пък на някой родител, кой родител? Отделно, че подобна дейност и събиране на такива данни не е нито в компетенцията, нито в правата на началника РИО София, или който и да е инспекторат по образованието. БКХ са написали подробно опровержение, ето част от информацията, която трябва задължително да придружава събирането на подобна информация, но не и от образователния инспекторат.

" - каква е целта на събирането на данните;

- кой е отговорен за тяхното събиране;

- какви точно данни ще се събират;

- кой ще обработва данните и ще носи отговорността за анализа им;

- кой ще ползва данните;

- как ще се организира координацията между различни служби и ведомства, които вече събират такива данни;

- рисковете, които събирането на данни може да срещне и начините за справяне с тях;

- как ще бъдат защитени личните данни, събирани с оглед на формулираната цел;

- как ще бъдат защитени правата на лицата, данни за които се събират, особено когато се касае за деца;

- методика за недопускане на дискриминативни практики, при събиране на данните.

В никакъв случай, в обхвата на така събираната информация не могат да попадат „съмнения“, тъй като така формулирана, задачата за събиране на информация обхваща субективни възприятия на определени лица, които субективни възприятия лесно биха били опорочени от конфликтни отношения, предразсъдъци и други подобни. За да се избегне този риск, следва в обхвата на събирани данни да попадат единствено обективни данни. Трябва да бъдат положени максимални усилия за защита на правата на децата, в това число, за спазване на правилата на защита на личните данни, правилата за недопускане на дискриминация и за защита на най-добрия интерес на детето. При изготвяне на системата за събиране на данни би следвало да се държи сметка за отговорността и участието на всяка държавна, общинска и обществена структура, както в събирането на данните, така и в тяхната обработка, така и в гарантиране на правата на лицата, чиито данни се събират."

# 3
 • Мнения: 545
ами... как да ти кажа, има едно нещо наречено закон за защита на класифицираната информация, в него има по принцип дефинирано кое какво е, но това не я прави тайна лична информация. Т.е. държавата по принцип има право да събира такава информация, и събирането и по принцип не означава разпространение или злоупотреба.

А и трудно разбирам, изреченията са ти по-дълги и от мойте Simple Smile опитай по-простичко. В момента, например, се чудя кое е лошото - това че събират по принцип или някаква обида от лошото формулиране на 'съмнителните'? Или че не е хубаво да се водят списъци на децата с проблеми? В първата 'звездичка' има "диагноза от медицински документ" което не прави субективни нещата.. въобще, объркан съм каква е идеята...

(И наистина, това за Клюкарника ли е? Тук има доста подфоруми)

еди.

# 4
 • Мнения: 3 838
Eeeeee, Еди, стига де. Laughing

Много е простичко. В нашите искания също присъства искането да се направи регистър на децата с увреждания, не само това, този регистър е крайно нужен и необходим. Само че той не се създава с нечии съмнения, а с документите издадени от съответните компетентни и упълномощени за това комисии. И този регистър не се прави и изисква от РИО, а от ДАЗД например, или друга подобна агениция. Те също са длъжни да придружят събирането на подобна информация, с необходимите пояснения, защо, с каква цел, как ще я ползват, как ще я събират и т.н..

# 5
 • Мнения: 3 838
Срокът за изпълнение на тази заповед е до други ден, т.е. тези данни се събират от средата на месеца. Много бих искала да знам как точно са ги събирали. Директорът събира учителите и им казва, до вторник да ми представите списък на учениците, за които имате съмнения, че имат отклонения в психо-физическото си развитие. Но в първа точка се изисква и документ, освен другите им данни, е, ако имат документ, то защо тогава се разчита на съмненията на учителя? Вероятно подозират родители, които крият отклоненията на децата си. Rolling Eyes
В следващата точка, вече са деца без документ за отклонения, тук изцяло се разчита на усетът и шестото чувство на някой субект (той е забулен в тайнственост, неясен, обект X), аз само изказвам предположения, че това би следвало, логично, да е учителя на детето. И, ако приемем, че X изкаже съмнения за някое дете, от заповедта следва то да бъде консултирано и оценено от ЕКПО към РИО. Тук вече нищо не разбирам, всякаква логика ми дава на късо и блокирам.

Трета точка има смисъл, стига да не беше част от подобна безумна заповед, именно от началника на РИО София.

# 6
 • Мнения: 3 838
Ето го основанието според тях, според мен доста са се объркали, видно е, че и други са на същото мнение.

"На основание чл. 6а, ал. 4, т. 1в, т. 5 и т. 6 от ППЗНП.............."

"Чл. 6а. (Нов, ДВ, бр. 99 от 2003 г.)
(1) Екипът за комплексно педагогическо оценяване по чл. 6, ал. 3 се определя за срок една година със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието и се състои от: експерта за интегрирано обучение, специални училища и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, или експерт, на когото е възложено изпълнението на дейностите по интегрирано обучение, и членове: психолог, учител - специален педагог, логопед, учител от общообразователно и/или от професионално училище. При необходимост по предложение на председателя на екипа в състава могат да се включват и други специалисти.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава най-късно до 1 септември на всяка календарна година.
(3) В работата на екипа по ал. 1 участват представител на отдела за закрила на детето към дирекциите за социално подпомагане и родителите или настойниците на детето или ученика. В заседанията на екипа може да участва и упълномощен от родителите или настойниците представител учител или педагог, както и педиатър или детски психиатър.
(4) Екипът за комплексно педагогическо оценяване има следните правомощия:
1. да изисква информация за:
а) деца със специални образователни потребности от отделите за закрила на детето и от районните центрове по здравеопазване;
б) ученици със специални образователни потребности, отпадащи от училище, от директорите на училищата и общинските отдели по образование в края на всяка учебна година;
в) деца със специални образователни потребности в подготвителните групи и подготвителните класове от директорите на детските градини и училищата, в които се организира задължителната подготовка преди постъпване в първи клас;
г) деца със специални образователни потребности от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от домовете за деца и младежи с умствена изостаналост и от домовете за медико-социални грижи за деца;

2. да проучва документите на деца и ученици със специални образователни потребности във връзка с проведени консултации и изследвания;
3. да приема и разглежда следните документи на деца и ученици с хронични заболявания: молба от родителите или настойниците; удостоверение за раждане; лична карта на ученика; протокол от специализирана по профила на заболяването Лекарска консултативна комисия, който се актуализира ежегодно; лична амбулаторна карта, съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването; удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование; удостоверение за преместване; документ за психолого-педагогически статус, издаден от детската градина или училището, от което идва детето или ученикът;
4. да препоръчва за интегрирано обучение или за приемане в оздравителни училища деца и ученици с хронични заболявания въз основа на документите по т. 3;
5. да извършва консултативна дейност и да осъществява психологическа подкрепа на родители или настойници при вземане на решение за избор на обучение на детето им - в интегрирано обучение и възпитание или в специално училище;
6. да извършва оценка на образователните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности в задължителна училищна възраст и да препоръчва интегрирано обучение и възпитание или обучение в специални училища; "

# 7
 • София
 • Мнения: 5 259
какво те притеснява, не разбрах?

виж, французите имат от какво да се притесняват в това отношение, наистина.

"The French government is currently developing a delinquency prevention program that entails, in particular, testing children at a very young age for “behavioural problems”, which supposedly provide the telltale signs of future delinquent conduct. In light of this plan, the recent expert report published by INSERM, the French National Health and Medical Research Institute, in which screening for “conduct disorder” is recommended at the earliest stages of childhood, takes on a particular significance.

Professionals who work with children would be requested to look for pre- and perinatal, genetic and environmental risk factors as well as those related to temperament and personality. In the case of young children, the report mentions: “character traits such as affective coldness, a tendency to manipulate, cynicism” and the notion of “(genetic) heritability for conduct disorder.” The report stresses testing children as early as 36 months for the following signs: “disobedience, aggression against others, weak emotional self-control, impulsiveness, low morality index”, etc. Does this mean that we will have to go to day care centres and track down babbling compulsive liars or toddlers who steal blocks?

A child displaying any of these symptoms would be subjected to a battery of tests. These tests, developed on the basis of behavioural neuropsychological theories, would make it possible to detect any deviation from the standard, according to the criteria established in Anglo-Saxon scientific literature. In adhering to such a deterministic approach and applying a rigid one-dimensional principle, a child’s smallest gesture or mischievousness could be interpreted as a manifestation of a pathological personality. This condition would thus necessitate immediate neutralization with a series of steps combining re-education and psychotherapy. Starting at the age of six, the administration of medication, psychostimulants and thymoregulators should succeed in controlling the most recalcitrant cases. However, if these recommendations are implemented, wouldn’t they promote the homogenisation of children’s behaviour or provoke a form of child drug addiction, not to mention overburden treatment centres responsible for curing all these sociopathies? By advocating the idea of drugs as a cure-all for educational, psychological and social phenomena, the INSERM report fosters the confusion between social inadaptability and psychic suffering, or even hereditary illnesses."

# 8
 • Мнения: 3 838
какво те притеснява, не разбрах?

виж, французите имат от какво да се притесняват в това отношение, наистина.


Върнах се да прочета какво съм писала, надали мога да добавя нещо и да го обясня по-добре. Ако не разбираш, май няма да мога да съм по-ясна.

Аз не виждам много общо между този случай, със заповедта от РИО и това с французите, освен, че и в двата случая става дума за деца. Но и целите и методите са съвсем различни.

# 9
 • София
 • Мнения: 5 259
не си прочела добре, методите са същите -  иска се от хората, които работят с децата, да извършат следене и оценка за наличие на "отклоненията" (само дето там за други отклонения следят) и при установяване на съмнения за такива, се извършва оценка от специалисти.

дадох ти това за пример, за да видиш в цивилизована Европа какви работи им се въртят в главите на правителствата - неизмеримо по-съмнителни, алогични, безумни и страшни.

а в цитирания от теб случай, предучилищните педагози не са сульо и пульо, те са учили за тия неща все пак и понякога могат по-добре от родителя да "видят" има или няма нещо...  нали, за да се озове някой с обективна диагноза, преди това трябва да е бил насочен към специалист за диагностициране?


# 10
 • Мнения: 341


Прочета ли, че нещо е от "хелзински комитет", никога не чета по-нататък.


# 11
 • Мнения: 3 838
...преди това трябва да е бил насочен към специалист за диагностициране?

Понеже е късно няма да се разпростирам над останалото, само това ще те попитам. Според теб какво следва след "диагностицирането"?

# 12
 • Мнения: 3 838


Прочета ли, че нещо е от "хелзински комитет", никога не чета по-нататък.

Както винаги върло компетентен. Laughing Особено, когато ти изнася.

# 13
 • out of space
 • Мнения: 7 645
"Съмнения"  Shocked Безумно е просто!

# 14
 • Мнения: 545


Прочета ли, че нещо е от "хелзински комитет", никога не чета по-нататък.

Както винаги върло компетентен. Laughing Особено, когато ти изнася.

Тео, по-конкретно? Вече тотално се оплесках, Холограмата ли е написал тази наредба, че да му изнася? (Немой с лошо...)


Erica, писанието може и да има нужда от махане на вербалните недомислия, но чак пък толкова черномислие... не знам, не ми се вярва.
Ще цитирам пак съмнение:


"...Списък на децата от предучилищна възраст със съмнения за отклонения в психо-физическото развитие, подлежащи на задължително училищно обучение за учебната 2009/2010г. /име, презиме, фамилия, дата на раждане, диагноза от медицински документ и адрес/;"

Не съм специалист и не знам какво означава терминът 'съмнение' в този документ. Може да е точно обратното, да се подчертава липсата на документи от комисия, която специфично да удостовери нуждата или заболяването - но да има достатъчно медицински документи за комисия, преглед етц....

...дай сега като са се размърдали, в Хелзинки да ги развяваме. Между другото, знаеш ли кой не бърка? Който не прави нищо.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт