Искам да разбера дали има ефект, защото там цените са най-високи.