днес эаведохме и двамата си сина при нея иэглежда добра но  някой ако е водил детето си при нея да пише моля ви