Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
# 345
 • Пловдив
 • Мнения: 78
Момичета, първият урок е твърде лесен мисля да ви пусна новия още тази вечер.

Какво ще кажете?  newsm78

# 346
 • Пловдив
 • Мнения: 78
УРОК N 2

Съкращения

χ – така ще отбелязваме мекото немско Х  (като в Ихтиман)
ρ – така ще отбелязваме немското Р, което не е така твърдо като в българския и се произнася по-навътре в гърлото, а не към небцето и зъбите.
Ö - нагласяте устата за произнасяне на О и казвате Е. Става нещо средно между О и Е и леко прилича на българското ьо, но не е толкова отворено.
Ä - нагласяте устата за произнасяне на А и казвате Е. Става нещо средно между A и Е .
Ü - нагласяте устата за произнасяне на U и казвате Е. Става нещо средно между U и Е .
en D - съкращение за слабо склонение на съществителните (en Deklination)

ЛЕКСИКА

1.  ПОЗДРАВИ  
 - копирам ги от поста на imarina  и добавям транскрипцията
 
Guten Tag! / Tag!         /гу:тен та:г/                               Добър ден!
Grüß Gott!                    /грюс гот/                                 Здравейте!
Grüß dich!                     /грюс диχ/                                Здравей!  
Guten Morgen! / Morgen! /гу:тен мо:ρген/                       Добро утро!    
Guten Abend!               /гу:тен а:бенд/                          Добър вечер!  
Gute Nacht!                 /гу:те на:хт/                              Лека нощ!  
Wie geht es Ihnen?     /ви: ге:т ес и:нен/                      Как сте Вие?  
Wie geht's?                /ви: ге:тс/                                  Как си?  
Danke, gut.                /данке гу:т/                                Благодаря, добре!
Sehr gut.                    /зе: ρ гу:т/                                Много добре.
Nicht so gut.               /ни χт зо: гу:т/                           Не много добре.
Auf Wiedersehen.       /ауфви:д∂ зе:н /                          Довиждане.
Tschüs!                        / чюс /                                    Чао!
Bitte! - Ja, bitte!         /битте  , я битте/                        Моля! Да, моля!
Danke!                       /данке/                                     Благодаря!
Danke schön!             /данке шьо:н/                            Благодаря много!
Vielen Dank!               /фи:лен данк/                            Големи благодарности!
Bitte schön!                /битте шьо:н/                            Моля, няма защо!
Nein, danke!               /найн данке/                              Не, благодаря!
Woher kommen Sie?  /вохер коммен зи:/                      Откъде сте? /в смисъл къде живеете/
Ich bin aus ...              /иχ бин аус ... /                         Аз съм от ... / в смисъл живея в ... /


Да приложим научените поздрави в следния диалог:


Упражнение 1

S – Herr Scmidt             W - Frau Weber

Das sind Frau Weber und Herr Schmidt.

S: Guten Abend! Ich bin Reinhard Schmidt. Und wie ist Ihr Name?
W: Weber.
S:  Wie bitte? Wie heißen Sie?
W: Weber. Barbara Weber.
S:  Sie kommen aus Berlin, Frau Weber?
W: Nein,ich bin aus Wien. Und Sie? Woher kommen Sie, Herr Schmidt?
S:  Ich komme aus Düsseldorf. Wie geht es Ihnen, Frau Weber?
W: Danke, gut. Und Ihnen?
S: Danke, auch gut.

Прочетете диалога и по възможност го драматизирайте. Преведете изреченията на български.

2. Допълнителни аудио-упражнения за поздравите има в уроци 1 и 2 от курса RADIO D на Deutsche Welle

Урок 1
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2879145,00.html

Урок 2
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2879152,00.html

2. ФОНЕТИКА
    
Упражнете дългите и кратките гласни в следните думи:

[a:] – Tag, Abend, Saal, fragen, Karin, Renate, Alex
[a]  – Barbara, danke, Sander, Land, Anna, Martin, Hamburg
[i:] – wie, Ihnen, Ina, Berlin, Brief, Wien, dir, kombinieren, spielen, Marie
[i ]  – sind, ist, ich, bin, Innsbruck, Bild, Kind, bitte, Nick
[u:] – gut, Udo, Suhl, Uwe, Blume, Uhr, Stuhl,
[u ]und, Stuttgart, Kurt, Ulm


3. ГРАМАТИКА

ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ
 
В немския език, както и в българския, всяко съществително си има род. На български родът се опрделя най-често от окончанието в единствено число :

една торбА, тетрадкА, яхниЯ            – окончаващи на А и Я - женски род
един учебниК, телевизоР, прозореЦ – окончаващи на съгласна – мъжки род
едно бюрО, котЕ, столчЕ                   – окончаващи на О и Е – среден род.

Разбира се, примерите са обобщени, защото изключения от това правило има – и то не малко.

В немския език определителят на рода е изместен отделно отпред във вид на определителен член. Тук също има правила за определяне на рода, но като за начало учете всяка дума с нейния определителен член и форма за множествено число. Този определителен член е необходим по-нататък за правилното склонение на съществителните и придружаващите ги прилагателни в различните падежи.

ВАЖНО: Не търсете съответствие между рода на думата в български и немски! И да има, то е случайно.
Пример: момче (ср.род) – der Junge (м.род)
Определителен член за мъжки род – DER
Определителен член за женски род – DIE
Определителен член за среден род – DAS
Определителен член за множествено число – DIE

От днес ще пишем всички непознати думи със съответните им определителни членове.
пример:
der Mann, die Männer
die Frau, die Frauen
das Kind, die Kinder

ЕДИНСТВЕНО И МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА СЪМ

Wer ist das? /ве∂  ист дас/         Das ist Karin. /дас ист ка:рин/ - Това е Карин.
                                               Das sind Mariane und Dieter. /дас зинд мариа:не унд ди:тер/ Това са Мариане и Дитер.

Въпросът  Wer ist das?/Кой е това?/ се задава в единствено число.
За отговор в единствено число се използва IST /ист/ - Е.
За отговор в единствено число се използва SIND /зинд/ - СА.

4.УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 2
Упражнете по двойки:

а) Renate, Uwe, Vati, Frau Winkler, Mutti, Nick, Herr Graf
пример:
A: Wer ist das?
B: Das ist Renate.


b) Gisela und Dieter, Karin und Karl, Vati und Mutti, Tina und Gitti, Frau und Herr Martins
пример:
A: Wer ist das?
B: Das sind Gisela und Dieter


c) Frank Fischer, Barbara Sander, Karl Graf, Mariane Lilienhof, Gudrun Strossmeier
пример:
A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Winkler. / Ich heiße Winkler.
A: Wie bitte?
B: Winkler. Udo Winkler.


Упражнение 3
Комбинирайте:
a)
        I         I    Karin und Marion
Das   I   ist  I    Martin
        I  sind I    Tina und Uwe
        I         I    Marie und Rudi
        I         I    Frau und Herr Fischer
        I         I    Frau Blum

b)
       Gudrun                    I         I          I Wien
       Alex und Marie         I   ist   I          I Hamburg
       Herr Sander             I  sind  I    in    I Berlin
       Dirk und Kurt           I          I          I Suhl
       Frau und Herr Graf    I          I          I Stuttgart
       Marina                    I          I          I Ulm

Упражнение 4
Кой отговор е правилен?

a)   Ich bin Jörg. Und du?
1.   Ich bin neu hier.
2.   Nein, ich bin Klaus.
3.   Ich bin Klaus.

b)   Wer bist du denn?
1.   Ich bin Klaus. Und du?
2.   Heißt du Klaus?
3.   Bist du Klus?

c)   Wie heißt du?
1.   Ja, ich heiße Maria.
2.   Maria.
3.   Nein, ich heiße Maria

d)   Bist du Robert?
1.   Ich heiße Robert.
2.   Nein ich heiße doch Alfred.
3.   Nein, ich bin Robert.

e)   Bist du neu hier?
1.   Ich bin neu hier.
2.   Tut mir Leid.
3.   Ja

f)   Spielst du Tennis?
1.   Schade.
2.   Fußball.
3.   Nein, tut mir Leid.

Упражнение 5
Подредете разбърканите изречения в диалога:

A: Hallo ! /du – neu – bist – hier/?
B: Ja!
A: /heißt - Katrin Winter – du/?
B: Nein. /heiße – Karin Winter – ich/.
A: Aha. /bist – du – Karla Winter/.
B: Nein! /Karin Winter – ich – bin/!
A: Aha. Also Karola. /Tennis – du – spielst/?
B: Nein, /Leid – mir – tut/.
A: Aha. /Fußball – spielst – du/?
B: Nein! /spiele – ich – Volleyball/!
A: Aha, Basketball. / Basketball – hier – ist/.
B: Oh, nein!5.НЕПОЗНАТИ ДУМИ – да се напише по 5 пъти всяка дума
der Film, die Filme                                   - филм
der Dirigent, die Dirigenten (en D)             - диригент
das Radio                                               - радиоапарат
die Post, die Posten                                 - поща (сграда)
das Paket, die Pakete                               - пакет
der Globus                                              - глобус
der Apparat, die Apparate                         - апарат
der Rock, die Rocke                                  - дамска пола
der Student, die Studenten (en D)              - студент
der Sport                                                    - спорт
die Kartoffel, die Kartoffeln                        - картоф
das Kino, die Kinos                                   - кино
das Video                                                - видео
das Resultat, die Resultate                         - резултат
der Mann, die Männer                                 - мъж
die Frau, die Frauen                                    - жена
das Kind, die Kinder                                   - дете
in                                                            - в
neu                                                          - нов
hier                                                          - тук
Bist du neu hier?                                       - Нов/нова ли си тук?
Ich bin neu hier.                                        – Аз съм нов/нова тук.
Tut mir Leid.                                             – Съжалявам.
Spielst du Tennis?                                     - Играеш ли тенис?
das Tennis                                                - тенис
der Fußball                                                - футбол
der Volleyball                                            - волейбол
der Basketball                                            - баскетбол
ja                                                             - да
nein                                                          - не
der Vater, die Väter / Vati                            - баща / татко
die Mutter, die Mütter /Mutti                        - майка / мама  

    
6.ОТГОВОРИ НА УПРАЖНЕНИЯТА
Упражнение 1


Това са госпожа Вебер и господин Шмит.

S: Добър вечер! Аз съм Райнхард Шмит. Вие как се казвате?
W: Вебер.
S:  Моля? Как се казвате?
W: Вебер. Барбара Вебер.
S:  Вие от Белин ли сте, госпожо Вебер?
W: Не, от Виена съм. А Вие? Вие от къде сте, господин Шмит?
S:  Аз съм от Дюселдорф. Как сте госпожо Вебер?
W: Благодаря, добре. А Вие?
S: Благодаря, и аз съм добре.

Леко смахнат диалог, но за целите на упражнението става!

Упражнение 2
а)
A: Wer ist das?
B: Das ist Uwe.

A: Wer ist das?
B: Das ist Vati.

A: Wer ist das?
B: Das ist Frau Winkler.

A: Wer ist das?
B: Das ist Mutti.

A: Wer ist das?
B: Das ist Nick.

A: Wer ist das?
B: Das ist Herr Graf.

b)
A: Wer ist das?
B: Das sind Karin und Karl.

A: Wer ist das?
B: Das sind Vati und Mutti.

A: Wer ist das?
B: Das sind Tina und Gitti.

A: Wer ist das?
B: Das sind Frau und Herr Martins.

c)
A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Fischer. / Ich heiße Fischer.
A: Wie bitte?
B: Fischer. Frank Fischer.

A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Sander. / Ich heiße Sander.
A: Wie bitte?
B: Sander. Barbara Sander.

A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Lilienhof. / Ich heiße Lilienhof.
A: Wie bitte?
B: Lilienhof. Mariane Lilienhof.

A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Strossmeier. / Ich heiße Strossmeier.
A: Wie bitte?
B: Strossmeier. Gudrun Strossmeier.

Упражнение 3
a) Das sind Karin und Marion.
Das ist Martin.
Das sind Tina und Uwe.
Das sind Marie und Rudi.
Das sind Frau und Herr Fischer.
Das ist Frau Blum.

b)    Gudrun  ist in Wien.
       Alex und Marie sind in Hamburg.
       Herr Sander ist in Berlin .
       Dirk und Kurt sind in Suhl.
       Frau und Herr Graf  sind in Stuttgart.
       Marina ist in Ulm.

Упражнение 4
a3, b1, c2, d2, e3, f3

Упражнение 5

A: Hallo ! Bist du neu hier?
B: Ja!
A: Heißt du Katrin Winter?
B: Nein. Ich heiße Karin Winter.
A: Aha. Du bist Karla Winter.
B: Nein! Ich bin Karin Winter!
A: Aha. Also Karola, spielst du Tennis?
B: Nein, tut mir Leid.
A: Aha. Spielst du Fußball?
B: Nein! Ich spiele Volleyball!
A: Aha, Basketball. Hier ist - Basketball.
B: Oh, nein!Приятно учене на всички и спорна нова седмица   bouquet   bouquet   bouquet

Последна редакция: нд, 18 окт 2009, 21:08 от profesorka

# 347
 • Мнения: 694
Еха, професорке какъв хубав урок си спретнала, тази вечер ще го разглеждам подробно   bouquet
Хубава седмица на всички  Peace

# 348
 • Мнения: 84

Имаме си вече нов урок! Мерси   bouquet
А сега едно въпросче относно Woher /вохеро и е удължени ли са или не? На коя от двете гласни пада ударението? Нали е съставна от Wo/къде и her и двете гласни са удължени, или греша  newsm78

# 349
 • Пловдив
 • Мнения: 78
Цитат
Имаме си вече нов урок! Мерси   bouquet
А сега едно въпросче относно Woher /вохер.  о и е удължени ли са или не? На коя от двете гласни пада ударението? Нали е съставна от Wo/къде и her и двете гласни са удължени, или греша  newsm78

Ударението пада на Е, т.е. вохЕр. Нито О, нито Е се удължават. Така е по принцип.

Опитвам се да открия говорящ он-лайн речник, за да е по-ясно произношението на думите. Ако някой го открие преди мен, моля да постне едно линкче тук - всички ще бъдем много доволни  Heart Eyes

Последна редакция: пн, 19 окт 2009, 17:02 от profesorka

# 350
 • Пловдив
 • Мнения: 78
Сама се изпреварих  Mr. Green , но само частично:

http://www.makemesmart.com/GetSmart/phonetikDeutsch.htm

Тук има изговора на някои думи, групирани по вид на гласните. Като за начало - върши работа!

  bouquet

# 351
 • Пловдив
 • Мнения: 78
И още малко:

Тук избирате категория - поздрави, посоки, пазарувки и т.н. Вляво са фразите на английски - вдясно на немски. Кликвате върху немската и тя "проговаря":
http://www.fodors.com/language/german/

Тук избирате един вид от гласните или съгласните и кликвате върху него. После си избирате някоя гласна/съгласна и може да видите вдясно думичките записани на видео, както и анимация за разположението на езика в устната кухина при изговарянето на съответния звук.
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/german/frameset.html

И един голям списък с линкове - за желаещите да поровят:
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/linksammlung/ph … oerverstehen.php3

  bouquet

# 352
 • Мнения: 84

Ударението пада на Е, т.е. вохЕр. Нито О, нито Е се удължават. Така е по принцип.

Опитвам се да открия говорящ он-лайн речник, за да е по-ясно произношението на думите. Ако някой го открие преди мен, моля да постне едно линкче тук - всички ще бъдем много доволни  Heart Eyes

Хиляди благодарности  Hug bouquet Опитвам се да се заслушвам в произношенията, но тази и от този тип / каkто и Wohin/ все ми убягват.

Линковете са стахотни!

Последна редакция: вт, 20 окт 2009, 10:57 от eli76

# 353
 • Пловдив
 • Мнения: 78
Момичета,

Имам няколко въпросчета към вас:

1. Хайде да се преброим кой учи немски - дотук eli76, jalana, gadelinka. Има ли други?
2. Материалът много ли е или малко?
3. На какво да наблегна повече - разговорни фрази, къси текстове за четене, граматика с упражнениия или от всичко по малко?
4. Искате ли на всеки 3-4 урока по един тест за проверка на знанията? И как да го представя - пускам теста на единия ден, а след два дена - отговорите или всичко наведнъж?

Ще се радвам да коментираме вида на уроците, за да ги подготвям така, че да са ви полезни. Вариантите на представяне на една и съща граматична тема наистина могат да са много ...

Спорен ден на всички   bouquet   bouquet   bouquet

# 354
 • Русе
 • Мнения: 8 728
 Материалт е много добре поднесен, ще се опитам да се включа

# 355
 • Мнения: 694
Привет и от мен  Simple Smile,

И аз смятам, че уроците са добри в този си вид, нека да има от всичко по -малко. Поне когато съм учила други езици схемата е била точно такава.

Моето предложение за теста е отговорите да са заедно, няма да имам търпение да чакам за проверката  Mr. Green. После можем да си коментираме кой, къде се е затруднил.

Материалът на мен засега ми стига Simple Smile

Но нека и другите да се изкажат   bouquet

# 356
 • Мнения: 6
Привет и от мен  ,

И аз смятам, че уроците са добри , нека да има от всичко по -малко.

Моето предложение за теста е отговорите да са заедно.Може и някакъв текст  за четене и превод.Благодаря

# 357
 • Мнения: 84
Привет и от мен  ,

И аз смятам, че уроците са добри , нека да има от всичко по -малко.


Също  Hug

# 358
 • Пловдив
 • Мнения: 78
Благодаря на всички за отзивите  Hug

Отивам да стягам следващия урок  smile3529

  bouquet   bouquet   bouquet

# 359
 • Zlatica, Sofiya, Bulgaria
 • Мнения: 232
И мен ме пишете към учащите, макар да не ми остава много време. Май ще вървя след вас. Уф, че съм несериозна! Но голямо благодарско към profesrka Hug

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт