«абравена парола?
или
–егистрирай се јктиваци€ на акаунт


≈л. поща с ко€то се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

ƒа ѕопълнете формата за регистраци€ Ќе ѕродължете с Facebook регистраци€та

ѕродължаващо образование
0 ѕотребители и 2 √ости преглежда(т) тази тема.
345-359 от 770 отговора

ѕловдив

ћнени€: 78
ћомичета, първи€т урок е твърде лесен мисл€ да ви пусна нови€ още тази вечер.

 акво ще кажете?  newsm78
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 78
”–ќ  N 2

—ъкращени€

χ Ц така ще отбел€зваме мекото немско ’  (като в »хтиман)
ρ Ц така ще отбел€зваме немското –, което не е така твърдо като в български€ и се произнас€ по-навътре в гърлото, а не към небцето и зъбите.
Ö - наглас€те устата за произнас€не на ќ и казвате ≈. —тава нещо средно между ќ и ≈ и леко прилича на българското ьо, но не е толкова отворено.
Ä - наглас€те устата за произнас€не на ј и казвате ≈. —тава нещо средно между A и ≈ .
Ü - наглас€те устата за произнас€не на U и казвате ≈. —тава нещо средно между U и ≈ .
en D - съкращение за слабо склонение на съществителните (en Deklination)

Ћ≈ —» ј

1.  ѕќ«ƒ–ј¬»  
 - копирам ги от поста на imarina  и добав€м транскрипци€та
 
Guten Tag! / Tag!         /гу:тен та:г/                               ƒобър ден!
Grüß Gott!                    /грюс гот/                                 «дравейте!
Grüß dich!                     /грюс диχ/                                «дравей!  
Guten Morgen! / Morgen! /гу:тен мо:ρген/                       ƒобро утро!    
Guten Abend!               /гу:тен а:бенд/                          ƒобър вечер!  
Gute Nacht!                 /гу:те на:хт/                              Ћека нощ!  
Wie geht es Ihnen?     /ви: ге:т ес и:нен/                       ак сте ¬ие?  
Wie geht's?                /ви: ге:тс/                                   ак си?  
Danke, gut.                /данке гу:т/                                Ѕлагодар€, добре!
Sehr gut.                    /зе: ρ гу:т/                                ћного добре.
Nicht so gut.               /ни χт зо: гу:т/                           Ќе много добре.
Auf Wiedersehen.       /ауфви:д∂ зе:н /                          ƒовиждане.
Tschüs!                        / чюс /                                    „ао!
Bitte! - Ja, bitte!         /битте  , € битте/                        ћол€! ƒа, мол€!
Danke!                       /данке/                                     Ѕлагодар€!
Danke schön!             /данке шьо:н/                            Ѕлагодар€ много!
Vielen Dank!               /фи:лен данк/                            √олеми благодарности!
Bitte schön!                /битте шьо:н/                            ћол€, н€ма защо!
Nein, danke!               /найн данке/                              Ќе, благодар€!
Woher kommen Sie?  /вохер коммен зи:/                      ќткъде сте? /в смисъл къде живеете/
Ich bin aus ...              /иχ бин аус ... /                         јз съм от ... / в смисъл живе€ в ... /


ƒа приложим научените поздрави в следни€ диалог:


”пражнение 1

S Ц Herr Scmidt             W - Frau Weber

Das sind Frau Weber und Herr Schmidt.

S: Guten Abend! Ich bin Reinhard Schmidt. Und wie ist Ihr Name?
W: Weber.
S:  Wie bitte? Wie heißen Sie?
W: Weber. Barbara Weber.
S:  Sie kommen aus Berlin, Frau Weber?
W: Nein,ich bin aus Wien. Und Sie? Woher kommen Sie, Herr Schmidt?
S:  Ich komme aus Düsseldorf. Wie geht es Ihnen, Frau Weber?
W: Danke, gut. Und Ihnen?
S: Danke, auch gut.

ѕрочетете диалога и по възможност го драматизирайте. ѕреведете изречени€та на български.

2. ƒопълнителни аудио-упражнени€ за поздравите има в уроци 1 и 2 от курса RADIO D на Deutsche Welle

”рок 1
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2879145,00.html

”рок 2
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2879152,00.html

2. ‘ќЌ≈“» ј
    
”пражнете дългите и кратките гласни в следните думи:

[a:] Ц Tag, Abend, Saal, fragen, Karin, Renate, Alex
[a]  Ц Barbara, danke, Sander, Land, Anna, Martin, Hamburg
[i:] Ц wie, Ihnen, Ina, Berlin, Brief, Wien, dir, kombinieren, spielen, Marie
[i ]  Ц sind, ist, ich, bin, Innsbruck, Bild, Kind, bitte, Nick
[u:] Ц gut, Udo, Suhl, Uwe, Blume, Uhr, Stuhl,
[u ] Ц und, Stuttgart, Kurt, Ulm


3. √–јћј“» ј

ќѕ–≈ƒ≈Ћ»“≈Ћ≈Ќ „Ћ≈Ќ Ќј —Џў≈—“¬»“≈ЋЌќ“ќ »ћ≈
 
¬ немски€ език, както и в български€, вс€ко съществително си има род. Ќа български родът се опрдел€ най-често от окончанието в единствено число :

една торбј, тетрадкј, €хния            Ц окончаващи на ј и я - женски род
един учебни , телевизо–, прозоре÷ Ц окончаващи на съгласна Ц мъжки род
едно бюрќ, кот≈, столч≈                   Ц окончаващи на ќ и ≈ Ц среден род.

–азбира се, примерите са обобщени, защото изключени€ от това правило има Ц и то не малко.

¬ немски€ език определител€т на рода е изместен отделно отпред във вид на определителен член. “ук също има правила за определ€не на рода, но като за начало учете вс€ка дума с нейни€ определителен член и форма за множествено число. “ози определителен член е необходим по-нататък за правилното склонение на съществителните и придружаващите ги прилагателни в различните падежи.

¬ј∆Ќќ: Ќе търсете съответствие между рода на думата в български и немски! » да има, то е случайно.
ѕример: момче (ср.род) Ц der Junge (м.род)
ќпределителен член за мъжки род Ц DER
ќпределителен член за женски род Ц DIE
ќпределителен член за среден род Ц DAS
ќпределителен член за множествено число Ц DIE

ќт днес ще пишем всички непознати думи със съответните им определителни членове.
пример:
der Mann, die Männer
die Frau, die Frauen
das Kind, die Kinder

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ » ћЌќ∆≈—“¬≈Ќќ „»—Ћќ Ќј √Ћј√ќЋј —Џћ

Wer ist das? /ве∂  ист дас/         Das ist Karin. /дас ист ка:рин/ - “ова е  арин.
                                               Das sind Mariane und Dieter. /дас зинд мариа:не унд ди:тер/ “ова са ћариане и ƒитер.

¬ъпросът  Wer ist das?/ ой е това?/ се задава в единствено число.
«а отговор в единствено число се използва IST /ист/ - ≈.
«а отговор в единствено число се използва SIND /зинд/ - —ј.

4.”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я

”пражнение 2
”пражнете по двойки:

а) Renate, Uwe, Vati, Frau Winkler, Mutti, Nick, Herr Graf
пример:
A: Wer ist das?
B: Das ist Renate.


b) Gisela und Dieter, Karin und Karl, Vati und Mutti, Tina und Gitti, Frau und Herr Martins
пример:
A: Wer ist das?
B: Das sind Gisela und Dieter


c) Frank Fischer, Barbara Sander, Karl Graf, Mariane Lilienhof, Gudrun Strossmeier
пример:
A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Winkler. / Ich heiße Winkler.
A: Wie bitte?
B: Winkler. Udo Winkler.


”пражнение 3
 омбинирайте:
a)
        I         I    Karin und Marion
Das   I   ist  I    Martin
        I  sind I    Tina und Uwe
        I         I    Marie und Rudi
        I         I    Frau und Herr Fischer
        I         I    Frau Blum

b)
       Gudrun                    I         I          I Wien
       Alex und Marie         I   ist   I          I Hamburg
       Herr Sander             I  sind  I    in    I Berlin
       Dirk und Kurt           I          I          I Suhl
       Frau und Herr Graf    I          I          I Stuttgart
       Marina                    I          I          I Ulm

”пражнение 4
 ой отговор е правилен?

a)   Ich bin Jörg. Und du?
1.   Ich bin neu hier.
2.   Nein, ich bin Klaus.
3.   Ich bin Klaus.

b)   Wer bist du denn?
1.   Ich bin Klaus. Und du?
2.   Heißt du Klaus?
3.   Bist du Klus?

c)   Wie heißt du?
1.   Ja, ich heiße Maria.
2.   Maria.
3.   Nein, ich heiße Maria

d)   Bist du Robert?
1.   Ich heiße Robert.
2.   Nein ich heiße doch Alfred.
3.   Nein, ich bin Robert.

e)   Bist du neu hier?
1.   Ich bin neu hier.
2.   Tut mir Leid.
3.   Ja

f)   Spielst du Tennis?
1.   Schade.
2.   Fußball.
3.   Nein, tut mir Leid.

”пражнение 5
ѕодредете разбърканите изречени€ в диалога:

A: Hallo ! /du Ц neu Ц bist Ц hier/?
B: Ja!
A: /heißt - Katrin Winter Ц du/?
B: Nein. /heiße Ц Karin Winter Ц ich/.
A: Aha. /bist Ц du Ц Karla Winter/.
B: Nein! /Karin Winter Ц ich Ц bin/!
A: Aha. Also Karola. /Tennis Ц du Ц spielst/?
B: Nein, /Leid Ц mir Ц tut/.
A: Aha. /Fußball Ц spielst Ц du/?
B: Nein! /spiele Ц ich Ц Volleyball/!
A: Aha, Basketball. / Basketball Ц hier Ц ist/.
B: Oh, nein!5.Ќ≈ѕќ«Ќј“» ƒ”ћ» Ц да се напише по 5 пъти вс€ка дума
der Film, die Filme                                   - филм
der Dirigent, die Dirigenten (en D)             - диригент
das Radio                                               - радиоапарат
die Post, die Posten                                 - поща (сграда)
das Paket, die Pakete                               - пакет
der Globus                                              - глобус
der Apparat, die Apparate                         - апарат
der Rock, die Rocke                                  - дамска пола
der Student, die Studenten (en D)              - студент
der Sport                                                    - спорт
die Kartoffel, die Kartoffeln                        - картоф
das Kino, die Kinos                                   - кино
das Video                                                - видео
das Resultat, die Resultate                         - резултат
der Mann, die Männer                                 - мъж
die Frau, die Frauen                                    - жена
das Kind, die Kinder                                   - дете
in                                                            - в
neu                                                          - нов
hier                                                          - тук
Bist du neu hier?                                       - Ќов/нова ли си тук?
Ich bin neu hier.                                        Ц јз съм нов/нова тук.
Tut mir Leid.                                             Ц —ъжал€вам.
Spielst du Tennis?                                     - »граеш ли тенис?
das Tennis                                                - тенис
der Fußball                                                - футбол
der Volleyball                                            - волейбол
der Basketball                                            - баскетбол
ja                                                             - да
nein                                                          - не
der Vater, die Väter / Vati                            - баща / татко
die Mutter, die Mütter /Mutti                        - майка / мама  

    
6.ќ“√ќ¬ќ–» Ќј ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я“ј
”пражнение 1


“ова са госпожа ¬ебер и господин Ўмит.

S: ƒобър вечер! јз съм –айнхард Ўмит. ¬ие как се казвате?
W: ¬ебер.
S:  ћол€?  ак се казвате?
W: ¬ебер. Ѕарбара ¬ебер.
S:  ¬ие от Ѕелин ли сте, госпожо ¬ебер?
W: Ќе, от ¬иена съм. ј ¬ие? ¬ие от къде сте, господин Ўмит?
S:  јз съм от ƒюселдорф.  ак сте госпожо ¬ебер?
W: Ѕлагодар€, добре. ј ¬ие?
S: Ѕлагодар€, и аз съм добре.

Ћеко смахнат диалог, но за целите на упражнението става!

”пражнение 2
а)
A: Wer ist das?
B: Das ist Uwe.

A: Wer ist das?
B: Das ist Vati.

A: Wer ist das?
B: Das ist Frau Winkler.

A: Wer ist das?
B: Das ist Mutti.

A: Wer ist das?
B: Das ist Nick.

A: Wer ist das?
B: Das ist Herr Graf.

b)
A: Wer ist das?
B: Das sind Karin und Karl.

A: Wer ist das?
B: Das sind Vati und Mutti.

A: Wer ist das?
B: Das sind Tina und Gitti.

A: Wer ist das?
B: Das sind Frau und Herr Martins.

c)
A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Fischer. / Ich heiße Fischer.
A: Wie bitte?
B: Fischer. Frank Fischer.

A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Sander. / Ich heiße Sander.
A: Wie bitte?
B: Sander. Barbara Sander.

A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Lilienhof. / Ich heiße Lilienhof.
A: Wie bitte?
B: Lilienhof. Mariane Lilienhof.

A: Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
B: Mein Name ist Strossmeier. / Ich heiße Strossmeier.
A: Wie bitte?
B: Strossmeier. Gudrun Strossmeier.

”пражнение 3
a) Das sind Karin und Marion.
Das ist Martin.
Das sind Tina und Uwe.
Das sind Marie und Rudi.
Das sind Frau und Herr Fischer.
Das ist Frau Blum.

b)    Gudrun  ist in Wien.
       Alex und Marie sind in Hamburg.
       Herr Sander ist in Berlin .
       Dirk und Kurt sind in Suhl.
       Frau und Herr Graf  sind in Stuttgart.
       Marina ist in Ulm.

”пражнение 4
a3, b1, c2, d2, e3, f3

”пражнение 5

A: Hallo ! Bist du neu hier?
B: Ja!
A: Heißt du Katrin Winter?
B: Nein. Ich heiße Karin Winter.
A: Aha. Du bist Karla Winter.
B: Nein! Ich bin Karin Winter!
A: Aha. Also Karola, spielst du Tennis?
B: Nein, tut mir Leid.
A: Aha. Spielst du Fußball?
B: Nein! Ich spiele Volleyball!
A: Aha, Basketball. Hier ist - Basketball.
B: Oh, nein!ѕри€тно учене на всички и спорна нова седмица   bouquet  bouquet  bouquet
« ѕоследна редакци€: нд, 18 окт 2009, 21:08 от profesorka »
÷итирай


ћнени€: 396
≈ха, професорке какъв хубав урок си спретнала, тази вечер ще го разглеждам подробно  bouquet
’убава седмица на всички  Peace
÷итирай


ћнени€: 83

”–ќ  N 2


»маме си вече нов урок! ћерси  bouquet
ј сега едно въпросче относно Woher /вохеро и е удължени ли са или не? Ќа ко€ от двете гласни пада ударението? Ќали е съставна от Wo/къде и her и двете гласни са удължени, или греша  newsm78
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 78
÷итат
»маме си вече нов урок! ћерси  bouquet
ј сега едно въпросче относно Woher /вохер.  о и е удължени ли са или не? Ќа ко€ от двете гласни пада ударението? Ќали е съставна от Wo/къде и her и двете гласни са удължени, или греша  newsm78

”дарението пада на ≈, т.е. вохр. Ќито ќ, нито ≈ се удължават. “ака е по принцип.

ќпитвам се да откри€ говор€щ он-лайн речник, за да е по-€сно произношението на думите. јко н€кой го открие преди мен, мол€ да постне едно линкче тук - всички ще бъдем много доволни  Love
« ѕоследна редакци€: пн, 19 окт 2009, 17:02 от profesorka »
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 78
—ама се изпреварих  Mr. Green , но само частично:

http://www.makemesmart.com/GetSmart/phonetikDeutsch.htm

“ук има изговора на н€кои думи, групирани по вид на гласните.  ато за начало - върши работа!

 bouquet
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 78
» още малко:

“ук избирате категори€ - поздрави, посоки, пазарувки и т.н. ¬л€во са фразите на английски - вд€сно на немски.  ликвате върху немската и т€ "проговар€":
http://www.fodors.com/language/german/

“ук избирате един вид от гласните или съгласните и кликвате върху него. ѕосле си избирате н€ко€ гласна/съгласна и може да видите вд€сно думичките записани на видео, както и анимаци€ за разположението на езика в устната кухина при изговар€нето на съответни€ звук.
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/german/frameset.html

» един гол€м списък с линкове - за желаещите да поров€т:
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/linksammlung/ph … oerverstehen.php3

 bouquet

÷итирай


ћнени€: 83

Ударението пада на Е, т.е. вохЕр. Нито О, нито Е се удължават. Така е по принцип.

Опитвам се да открия говорящ он-лайн речник, за да е по-ясно произношението на думите. Ако някой го открие преди мен, моля да постне едно линкче тук - всички ще бъдем много доволни  Love

Хиляди благодарности  Hugbouquet Опитвам се да се заслушвам в произношенията, но тази и от този тип / каkто и Wohin/ все ми убягват.

Линковете са стахотни!
« ѕоследна редакци€: вт, 20 окт 2009, 10:57 от eli76 »
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 78
ћомичета,

»мам н€колко въпросчета към вас:

1. ’айде да се преброим кой учи немски - дотук eli76, jalana, gadelinka. »ма ли други?
2. ћатериалът много ли е или малко?
3. Ќа какво да наблегна повече - разговорни фрази, къси текстове за четене, граматика с упражнении€ или от всичко по малко?
4. »скате ли на всеки 3-4 урока по един тест за проверка на знани€та? » как да го представ€ - пускам теста на едини€ ден, а след два дена - отговорите или всичко наведнъж?

ўе се радвам да коментираме вида на уроците, за да ги подготв€м така, че да са ви полезни. ¬ариантите на представ€не на една и съща граматична тема наистина могат да са много ...

—порен ден на всички  bouquet  bouquet  bouquet
÷итирай

–усе

ћнени€: 4 600
 ћатериалт е много добре поднесен, ще се опитам да се включа
÷итирай


ћнени€: 396
Привет и от мен  Smile,

И аз смятам, че уроците са добри в този си вид, нека да има от всичко по -малко. Поне когато съм учила други езици схемата е била точно такава.

Моето предложение за теста е отговорите да са заедно, няма да имам търпение да чакам за проверката  Mr. Green. После можем да си коментираме кой, къде се е затруднил.

Материалът на мен засега ми стига Smile

Но нека и другите да се изкажат  bouquet
÷итирай


ћнени€: 5
ѕривет и от мен  ,

» аз см€там, че уроците са добри , нека да има от всичко по -малко.

ћоето предложение за теста е отговорите да са заедно.ћоже и н€какъв текст  за четене и превод.Ѕлагодар€
÷итирай


ћнени€: 83
ѕривет и от мен  ,

» аз см€там, че уроците са добри , нека да има от всичко по -малко.


—ъщо  Hug
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 78
Ѕлагодар€ на всички за отзивите  Hug

ќтивам да ст€гам следващи€ урок  smile3529

 bouquet  bouquet  bouquet
÷итирай

Zlatica, Sofiya, Bulgaria

ћнени€: 221
» мен ме пишете към учащите, макар да не ми остава много време. ћай ще върв€ след вас. ”ф, че съм несериозна! Ќо гол€мо благодарско към profesrka Hug
÷итирай
0 ѕотребители и 2 √ости преглежда(т) тази тема.
345-359 от 770 отговора