Знам, че мога да разчитам на вас. И на собствения си мързел. Моля,препоръчайте. Мааалко по-възрастна съм. На 40+.Може да питате майките си.