Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • София
  • Мнения: 291
Много ще съм благодарна, ако някой може да внесе яснота по следния казус, защото аз от няколко дни си блъскам главата по него.
Касае се за договор от типа "Договор за изработка" по ЗЗД и по-конкретно "Договор за хоноруване на преводи" (типов договор), който изглежда така:


"ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ХОНОРУВАНЕ НА ПРЕВОД
Днес, ...., между фирма А,
представлявана от Б наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
Х, ЕГН .... наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

Чл. 1. Изпълнителят се задължава да превежда от и на ... език, по 5 машинописни страници дневно
при стандарти и показатели за качество, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде преведените материали на ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛЯ в срок от 3 дни

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати възнаграждение (хонорар) на ИЗ-
ПЪЛНИТЕЛЯ в размер на ............................ лв. на машинописна страница.

(2) Възнаграждението ще бъде изплатено в .................... дневен срок от предаване на преве-
дения материал. (3)

....................

Чл. 5. Възложителят има право да прекрати договора в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно предава готовите материали
със закъснение след фиксирания срок, системно предава материалите с допуснати грешки
и неточности с предизвестие от .......... дни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"


Не цитирам членовете, касаещи уточняване на подробностите по възнаграждението.

Никъде не се упоменава за какъв срок е сключен договора. Конкретна задача, с чието изпълнение да се смята, че е приключен договора също не е указана - в чл. 1 се говори, че Изпълнителя се задължава да превежда някакъв обем страници ежедневно. Не е предвидена и клауза за прекратяване на договора от страна на Изпълнителя.
На мен този договор в такъв вид не ми се струва изряден поне от гледна точка на Изпълнителя. Но моите правни познания са по-ограничени, така че ако някой може да изкаже по-компетентно мнение.
Такъв вид договор граждански ли е (или скрит трудов) и как може да бъде прекратен от страна на Изпълнителя? Може ли да се добавят клаузи за срок и за прекратяване от страна на Изпълнител?

Благодаря предварително!

# 1
  • СОФИЯ
  • Мнения: 8 742
Да, доста "постничък" договор. И от чл.2 не става ясно и от кой момент тече 3-дневния срок. Само може да се предполага, че от възлагането.
Не е определен срок т.е. договорът е безсрочен.
Може да бъде изменен с анекс по всяко време, стига волята на двете страни, относно новите клаузи да съвпада. Прекратяването би могло да изглежда така


Настоящият договор се прекратява:

1. с изработване и предаване на изработеното;

2. по взаимно съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна;

5. при отказ на поръчващия от договора;

6. при смърт или поставяне под запрещение на изпълнителя

Независимо, че не е изрично посочено, за неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство.
И да - договорът за изработка се е утвърдил в практиката като "граждански договор".

# 2
  • София
  • Мнения: 291
Благодаря много за отговора и примерния договор.
От прочетеното си правя заключение, че е най-добре към чл. 1 да се добави за какъв срок преводача се задължава да превежда, напр. "Изпълнителят се задължава да превежда от и на ... език, по 5 машинописни страници всеки ден за период от Х месеца...", за да може договорът да има някакъв конкретен срок и с изтичането му да се смята за изпълнена задачата. Отделно е добре да се добавят и положенията за прекратяване, които си ми написала.
Още веднъж много, много благодаря! Hug

# 3
  • СОФИЯ
  • Мнения: 8 742
Няма за какво. Радвам се, че може да съм полезна.
за период от Х месеца, считано от датата на подписване на договора"

Последна редакция: ср, 11 фев 2009, 21:26 от мама САННЯ

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт