Ще ми се да поговорим за преподавателите, тестовете, изпитванията и децата в едни от най- важните за тях години в училище, а именно 5 до 7 клас. Знам, че за всеки клас си има теми, но те са по-скоро отчетни, а на мен ми се иска в моята да се наблегне освен на образователната страна на училището и на взаимоотношенията ученик-учител. И както 1-4 клас са важни за основата на децата, така и отрязъка от 5 до 7, когато влизат в пубертета и се променят не само физически, но и като поведение, е не по-малко определящ за тяхното бъдеще.
Та какви са тези взаимоотношения и какви трябва да бъдат - приятелски, изградени на базата на взаимно доверие или учителят трябва да е строг и безкомпромисен? Кой на кого трябва първо да спечели уважението - учителя или ученика? На какво се дължи различното поведение на едни деца при различни учители? Сблъсъкът с несправедливости в този отрязък от живота на пубера как се му отразява, а с парадоските, които всички знаем, че съществуват в днешното училище? Смятате ли, че трябва сляпо да се вярва на преподавателите или децата трябва да отстояват мненията си и с цената на какво?  А когато преподавателите са пристрастни?
       Всички тези въпроси ми се въртят от доста време, но мисля че е време да си отговоря вече по-категорично след една случка, която прехвърля някои от моите представи за коректни взаимоотношения. А и сутринта гледах в сутрешния блок на Нова за дете, тормозено от преподавателката си по немски език, която го е обиждала пред всички съученици, та въпросите ми са доста резонни. Само да допълня, че съм далеч от мисълта, че децата ни са ангели и не провокират и предизвикват учителите си, включително и моите, както и не идеализирам учителите и си давам сметка, че са хора със своите слабости и странности.