Скъпи приятели, аз съм Александър Миланов и работя във Фондация "За Нашите Деца" На една част от вас съм познат като редактора на социалното предаване, което правихме с някои от мамите във този форум "Всички хора са различни". Сега работя като маркетинг директор на фондация "За Нашите Деца" - www.detebg.org

Ние имаме Център за обществена подкрепа "Света София", в който помагаме на майки в риск и на техните деца. Борим се с изоставянето на бебета, както и с други социални проблеми.

Преди време една майка, на която помагат нашите социални работници, е поставила тема тук, която не откривам. Тя се нуждае от помощ. Става въпрос за бедна майка с три деца, едно от които трябва да получи спешно лечение на стойност 800 лева. Ние търсим помощ. Ние и аз лично, ще гарантираме за правилното използване на тези пари. Моля, помогнете ни.

Помогнете ни с:

- пари /по банков път/
- дрехи
- храни и консумативи
- идеи за квартира на жената

Пишете ми на alexander@detebg.org, ако решите да ни подадете ръката. И моля Ви, не трийте тази тема.

Можете да се обадите и на Елица Рангачева - социален работник - на тел. 02/822 35 10 или да и пишете на elitsa@detebg.org

Позволявам си да поставя тук социалния доклад на колегите - социални работници по случая:

До Александър Миланов
Специалист Маркетинг и фондонабиране

С настоящото писмо заявяваме нужда от съдействие за търсене на възможности за спешна финансова подкрепа към семейство по случая, описан по-долу.

От месец ноември 2008 г. Център за Обществена Подкрепа „Св. София” работи по случая на самозаявила се клиентка: Елица Георгиева Кирилова и нейните три деца: Весна Венциславова Венева на 7г. и Борислава и Мирослава Елицови Кирилови, които са близначки на 2г. и 6м.. В заявката се търси подкрепа за придружаване, посредничество и застъпничество пред институции за подаване на документи за общинско жилище, както  и материално подпомагане с дрешки и обувки за децата.

Елица е родом от Искрец, но живее в София от осем години и половина под наем. Роднините й живеят в Искрец – не са в добро материално и финансово състояние и нямат възможност да й помагат. Елица Кирилова живее в съвместно съжителство с бащата на трите деца, който в известна степен оказва материална подкрепа, но въпреки това техните отношения са крайно нестабилни. Бащата е отказал да припознае двете близначки, което допълнително е влошило отношенията в семейството, така че на  практика Елица сама отглежда и се грижи за трите си деца като поема разходите по наема и ежедневните нужди на децата.  До излизането й по майчинство за двете близначки, тя активно е работела по  специалността си „Гладач на преса” в текстилната промишленост. В момента доходите на семейството й се формират от социални помощи - детски надбавки, помощи по ЗИХУ за едно от децата.

 Януари месец 2007г. две от децата й Весна и Борислава получават тежки бъбречни кризи, като са приети за лечение съответно във „Втора Градска Болница” и Институт за Спешна Медицинска Помощ „Пирогов”. По едно и също време двете деца са подложени на тежки хирургични интервенции за овладяване на състоянието им. Диагнозите им са идентични: вродени аномалии на бъбреко- и пикочопроводната системи, които изискват активно лечение и проследяване в амбулаторни условия. Оттогава ежедневието на майката преминава в регулярни влизания в болница ту с едното, ту с другото дете, правене на поредици от изследвания, които се налага да бъдат заплащани от майката, тъй като не всички се поемат от Здравна каса, заплащане  на лекарства, както и престоя й като придружител на децата в болниците.

След излизане на окончателна епикриза на Борислава Елицова Кирилова от „Пирогов”, детето минава през ТЕЛК и са му постановени 70% трайно намалена възможност за социална адаптация с чужда помощ. На по-голямото дете – Весна Венева тепърва й предстои процедура по издаване на експертно решение.

Финансовото състояние на Елица Кирилова е влошено поради поемането на болнични такси, закупуването на лекарства, плащане на наем и невъзможността й да започне работа към настоящия момент поради тежкото здравословно състояние на две от децата й, на които се налага регулярно постъпване в болници за изследвания, а тя трябва да ги придружава и да се грижи за тях.

Жената изпитва силни затруднения по отношения на жилището, което в момента обитава с трите си деца – това е една стая на последния етаж в къща в кв. „Христо Ботев”. Наемодателката й е дала конкретен срок, след което майката трябва да освободи стаята: 10.03.2009г. Елица Кирилова има финансови ограничения, които не й позволяват да наеме  квартира за момента поради високите наеми в София град. Здравословното състояние на децата й и необходимостта от постоянното му проследяване в амбулаторни условия в специализирани урологични клиники, не й дава възможност да се върне в Искрец. Майката има близки, живеещи в София, но те не могат да приемат нея и децата й, защото жилищната площ е крайно ограничена и битовите условия са лоши. Малката Борислава има ежедневна нужда от стерилни домашни условия, защото поради естеството на своето заболяване е податлива на всякакви бактериални и вирусни инфекции.

Елица Кирилова желае децата й да се стабилизират здравословно, за да пусне двете по-малки на детска градина, за която вече е подготвила документи, а по-голямата й дъщеря да продължи да ходи на училище. Тя самата иска да се върне на работа и да се включи в курсове за повишаване на квалификацията към Бюро по труда, за да намери по-добра работа. Работейки тя ще може да поема наем и да посреща нуждите на децата си.

Оценката по случая установи: Грижата, която полага майката за трите си деца е системна и на високо ниво. Тя удовлетворява по най-добър начин нуждите на децата от емоционална близост с нея, стимулиране на развитието им и подкрепа. Прави всичко по възможностите си да удовлетворява материалните им нужди, често лишава себе си, но в дома й винаги има топла и питателна храна, отопление и изпрани и дезинфекцирани дрешки за децата й. Тя е изрядна домакиня. И трите деца са силно привързани към майка си и демонстрират това непринудено и постоянно. Майката следва изключително точно указанията на лекарите, с оглед подобряване на здравословното състояние на децата. Тя стриктно следи за напредването на по-голямата си дъщеря в училище и заедно с нея пишат домашните, изпитва я, помага й, където среща трудности, с гордост показва тетрадката на детето изпълнена с отлични оценки за правопис и смятане. Има ясна визия за нещата, които иска да постигне, сътрудничи с институции, приема подкрепа и я ползва максимално ефективно за посрещане нуждите на децата.

Откакто „Център за Обществена Подкрепа „Св. София” работи с Елица Кирилова бяха предприети следните стъпки за подкрепа:

*Придружаване, посредничество и застъпничество: Съдействахме пред институции за изкарване на документи за картотека за общинско жилище. При подаване на извадените документи в Община Слатина -  като крайно нуждаеща се - на клиентката й бе отказано приемането на документите  поради ненавършени десет години регистрирано пребиваване на територията на София град. Внесено е в община Слатина писмо от името на клиентаката с молба за подкрепа. Подадохме сигнал към ОЗД по местоживеене и взехме участие в среща между отдела и майката, на която тя представи затрудненията си. Оказахме подкрепа на майката за заявяване на зов за помощ във форуми в интернет-пространството. Подкрепяме майката в комуникацията с лекарите на децата, в което тя е затруднена поради емоционалната си нестабилност. Изготвяне и разпространение на обяви за търсене на  квартира.
*Материална подкрепа чрез предоставянето на дрешки и обувки за децата  предоставени като дарения от Фондация „За Нашите Деца”
*Емоционална подкрепа чрез многократни посещения на клиентката и децата й в Център за Обществена Подкрепа „Св. София” и даване на възможност за ползване на пространствата му за игра за децата и провеждане индивидуални сесии с майката. Посещения бяха правени и на домашен адрес на клиентката. Придружаване на майката за осигуряване на емоционална подкрепа в болнични заведения при правене изследвания на децата.
*Информиране и консултиране - проверка на процедурата по програмата за „Личен асистент на дете”, както и  подготовка на документи.

Ситуацията е кризисна защото:

* От 10.03.2009 г. Елица Кирилова и трите й деца реално няма къде да живеят. Две от децата й са с вродени хронични заболявания, които се нуждаят от лекарска грижа в специализирани клиники и ще бъдат изложени на директен риск за здравето и живота, ако жената не намери начин да уреди местоживеенето си в София.
* На по-голямата й дъщеря Весна Венева се налага неотложно и скъпо лечение назначено от лекуващия лекар в „Пирогов”, стойността на което е близо 800 лв., които майката не може да поеме поради лошото си финансово и социално положение.

Изготвил
Елица Рангачева
Координиращ социален работник

Съгласувал
Мариана Петрова
Координатор ЦОП