Ще съм благодарна да помогнете!
Отнася се за възрастни хора.
Не трябва да има много протеини.