Моля ви знае ли някой нещо повече за следните изследвания:
10.24 Prolactin - резултат:  281,3 uU/l - референтни стойности : Ж 75-511
10.25 Estradiol - резултат: 100.7 pmol/l - референтни стойности Ж- ф.ф46-607 о.ф315-1828
                                                                                                        лф 161-744  мен 0-201 / какво     
                                                                                                         означават малките букви/
10.23 FSH -резултат: 3.13 U/l - референтни стойности: Ж- ф.ф 3.5-12.5 ов.ф 4.7-21.5
                                                                                              л.ф1.7-7.7меноп

БЛАГОДАРЯ ВИ!!! Hug