Потресена съм. Това е ново посегателство върху българската природа. Започнало е уволнението на директорите на природни паркове които не са позволявали строежи в защитените зони. Започнало се е с директора на парк Витоша. Следват тези на Странджа и Врачански Балкан...
Директора на парк Витоша познавам лично от студентските си години и е бил за мен еталон за професионалист и природозащитник. Направи невероятни неща за българската природа последните 15 години...
http://saverila.ludost.net/saveparks.html - това получих на електоната си поща, от блулинк.
Никога не съм си падала по този вид протести, но не виждам как могат да ни обърнат внимание вече....